26.2.17

Tomáš Feřtek: Tři otázky pro zastánce povinné maturitní matematiky

Předpokládám, že povinnou matematiku u maturity zavádíme proto, aby ji absolventi lépe uměli a měli k téhle oblasti lidského myšlení lepší vztah. Na jedné věci totiž existuje shoda mezi zastánci i odpůrci povinné matematiky. Kromě mateřského jazyka, v němž přemýšlíme, a cizího jazyka, s nímž překračujeme národní hranice, je matematika jako strukturovaný jazyk přírodních věd další klíčový nástroj pro uchopení okolního světa. Ve vědě je důležité stavět, potvrzovat nebo vyvracet hypotézy. A umět si klást otázky. Tady jsou tři otázky k maturitní matematice, které si zaslouží odpověď.

Jak povinná matematika zlepší vztah žáků k matematice?

Jak povinná matematika u maturity zlepší matematické znalosti absolventů středních škol?

Jak se vyrovnáme s faktem, že na některých školách po roce 2021 neodmaturuje nikdo?Celý článek v RESPEKT.cz

1 komentář:

Jan Hučín řekl(a)...

Předpokládám, že povinnou matematiku u maturity zavádíme proto, aby ji absolventi lépe uměli a měli k téhle oblasti lidského myšlení lepší vztah.

To je s panem Feřtekem těžké, když svou argumentaci staví na nesprávném předpokladu. Povinná matematika u maturity se nezavádí kvůli lepšímu vztahu, ale jako kontrolní prvek. Pokud by se např. v autoškole přidal psychotest, určitě by to nebylo proto, aby řidiči měli k dopravním předpisům nebo k řízení lepší vztah.

Okomentovat