24.2.17

Připravovaná Evropská směrnice může otevřené vzdělávání uzavřít

Podstatou otevřeného vzdělávání je, že se každý může vzdělávat odkudkoliv a kdykoliv. To je důležité především pro celoživotní vzdělávání, protože lidé se s postupující automatizací a robotizací budou muset pro uplatnění na trhu práce vzdělávat během života sami. K tomu je ovšem potřeba zachovat otevřené vzdělávací zdroje přístupné opravdu každému. Navrhovaná evropská směrnice obsahuje několik problematických bodů. Například za vzdělání považuje jen výuku, která se odehrává v tradiční kamenné škole.


Směrnice Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu myslí na výjimku pro vzdělávání, ale ta je děravá. Například nepovoluje sbírat za použití softwarových robotů údaje z článků nikomu jinému než neziskovým, vědeckým a výzkumným organizacím. Krokem zpět je i nová výjimka pro on-line zdroje, která je nově vytvořena a bude tak existovat souběžně s pravidly pro off-line materiály. Taková dvojkolejnost vytvoří další potenciální problémy a sníží právní jistotu uživatelů.

Komplikací je ale víc. Podle směrnice nemusí stát výjimku pro vzdělávání zavést, pokud jsou díla dostupná pod odpovídajícími licencemi a dostupná na trhu za komerčních podmínek. Další problém je, že v návrhu, který by měla začlenit do svého právního systému každá země EU, se počítá s takzvaným text data miningem. Ten si můžeme například představit jako softwarového robota, který sleduje v internetových článcích například výskyt nějakého slova. Pokud jste nezisková vědecká či výzkumná organizace, tak užití robota nepředstavuje problém. Horší, ale je, když jste např. novinář. Pak si musíte zažádat o povolení vydavatele, že tímto způsobem smíte v jeho textech vyhledávat i v případě, že máte placený přístup do databáze jeho článků.

Podle Tamary Kováčové, koordinátorky projektu Otevřeného vzdělávání v organizaci EDUin, není rozumné ani vytváření dvou režimů nakládání s autorskými díly, a to pro digitální prostředí a off-line média (tištěná, rozhlasová apod.). “Zavádí se další výjimka pro digitální užití chráněných děl. Dnes už výjimka pro užití za účelem výuky existuje, ale málokomu je jasné, co a jak do ní vlastně spadá,” vysvětluje. Navíc směrnice považuje za vzdělávání pouze to formální, tj. takové, které se odehrává ve škole. ”Nepočítá se s tím, že by se lidé starší dvaceti šesti let měli potřebu vzdělávat. Nemohu tak například vytvořit zdarma on-line kurz a využít díla s autorským právem, a pak toto vzdělávací video sdílet na YouTube.“

Žádné komentáře:

Okomentovat