11.2.17

Představitelé školských asociací diskutovali s vedením České školní inspekce

Ve čtvrtek 9. února 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími představiteli odborných školských asociací. Jednání se zúčastnili zástupci Unie školských asociací ČR - CZESHA, Asociace ředitelů základních škol ČR, Asociace pedagogů základního školství ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace středních pedagogických škol ČR, Asociace aktivních škol, Asociace základních uměleckých škol ČR, Asociace hotelových škol, Sdružení učňovských zařízení ČR, Asociace vyšších odborných škol, Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska nebo Asociace domovů mládeže a internátů ČR.


Při více než dvouhodinovém setkání byly účastníkům připomenuty priority České školní inspekce ve školním roce 2016/2017 a představeny hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené v tematických zprávách a ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016. Následná diskuze se, kromě témat navazujících na prezentované kvalitativní informace o stavu vzdělávací soustavy, týkala řady dalších aktuálních problematik počátečního vzdělávání, jako jsou kariérní řád, společné vzdělávání, práce specialistů ve školství, podpora nadaných a talentovaných, výsledky žáků základních a středních škol, tzv. jednotné přijímací zkoušky, povinná maturita z matematiky, předčasné odchody ze vzdělávání, postavení a role učitele, metodická podpora pedagogických činností, definice vzdělávacích cílů, obsahové úpravy RVP s ohledem na předimenzovanost kurikula apod. Názory představitelů školských asociací i České školní inspekce se v těchto tématech shodovaly.

9 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Dá se zjistit, kolik členů má Asoociace pedagogů ZŠ a Asociace ředitelů ZŠ?

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Sotoláři, samozřejmě nedá, stejně jako počet učitelů ve školských odborech... Ale můžeme se zkusit poptat, přiznávám, že se mi to zatím nikdy nepovedlo.

m vanek řekl(a)...

Takže vrchnost sdělila vybraným ředitelům, čeho si žádá. Protože nikdo neprotestoval, byl záměr podpořen širokou pedagogickou veřejností.


"metodická podpora pedagogických činností"

Ona nějaká existuje? A to je jeden z cílů ČŠI?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Proč nebyli přizvaní speciálové ASP, nebo jenom nejsou ve výčtu?

Jiří Pilař řekl(a)...

Asociace speciálních pedagogů nebyla pozvána zcela jistě z jednoho prostého důvodu, a to aby nenarušila všeobecný konsensus a nekladla nepatřičné dotazy, na které by ti dva nejvyšší inspekční "dovedové" nedokázali nalézt odpověď. Tak se stalo, že jedna z nejpočetnějších, ne-li vůbec nejpočetnější odborná asociace ve školství (téměř tisíc členů)se nemohla zúčastnit a tak nemohla podpořit nejvyšší inspekční soudruhy v jejich boji s hydrou pedagogické praxe.

Jirka řekl(a)...

Nenarážel jste na mnichovskou konferenci? Úplně jsem viděl političku/ka, jak mává podepsanou dohodou, která zachránila českému školství mír a prosperitu.

Jiří Pilař řekl(a)...

To mne fakt nenapadlo. Asi proto, že se to stalo v poslední době pravidlem. Spíš jsem narážel na ty dva vůdce ČŠI, kteří v rámci zachování svých postů budou hájit kdykoliv cokoliv.

Lexxa řekl(a)...

Já jsem se úplně lekl a myslel jsem si, že čtu Rudé právo, které bylo mimochodem tištěno celé černě, z roku 1985. To jsme ještě bránili hranice socialistické vlasti před zákeřnými imperialisty.
To je normální komunistická propaganda o tom, jak se všichni shodli na tom, jak budou budovat mír a klid v inkluzionistické vlasti.
Pro Boha! Kam toto spěje?

Jiří Pilař řekl(a)...

Aleši, nezapomeň, že spousta takových inspektorských a lidskoprávních nadšenců by byla jistě velmi aktivními soudruhy ať v řadách nehynoucí KSČ či její juniorky SSM. A ti nejhlasitější by jistě odškrtávali kdo může něco a kdo nemůže nic, protože jeho názor nesouzní s jejich ideologií. To by ses asi divil, když by tě Laurenčíková v pozici ideologické předsedkyně s Andersem co by školským věroukem odeslali budovat socialismus do ostravských dolů, protože jim nezapadáš do vzorce ideálně inkludovaného revizionisty.

Okomentovat