1.2.17

Pohledem Učitelského profesního sdružení: Leden 2017

Neustále přibývají hlasy upozorňující na problémy s přijetím inkluzívní vyhlášky (v polemice Jany Karvaiové s auditem EDUinu, v reportáži MF Dnes). V souvislosti s připomínkovým řízením k vyhlášce 27 se vynořil starý problém: MŠMT nevede férový a rovnocenný dialog s širokou učitelskou veřejností, nehledá způsob takového dialogu, raději na přímé otázky České školy neodpovídá. Dalším dokladem je tisková zpráva o jednání ministryně Valachové se zástupci školských asociací, protože se nakonec se ukázalo, že šlo o setkání s velmi úzkou platformou. Učitelské profesní sdružení považuje způsob dialogu MŠMT s učitelskou veřejností za nepřijatelný.

Velké, ba stále větší pochybnosti se vznášejí nad podezřele rychle přijatým kariérním řádem, kritika zazněla dokonce z úst B. Kartouse, mluvčího EDUinu: „Během několika málo měsíců vznikl v uzavřené skupině přímo najmenovaných lidí návrh, který je velmi vágní a pro řadu odborníků a učitelů stejně kontroverzní.“ A v rozporu s mnoha prohlášeními ministryně Valachové nakonec samo ministerstvo připouští nárůst administrativy: „Podle ministerstva školství je ale nárůst administrativy v souvislosti s kariérním řádem spojený nevyhnutelný.“ Právě na zbytečné papírování spojené s kariérním řádem Učitelské profesní sdružení dlouhodobě upozorňuje.

Stejně jako jsme v prosincovém ohlédnutí odmítli jakékoliv nápady na umisťování učitelů, Učitelské profesní sdružení odmítá arogantní výroky na adresu učitelů, jako zazněly např. v rozhovoru MF Dnes se zakladatelem a ředitelem EDUinu, Zdeňkem Slejškou: „Takže byste přivedl do škol lidi z praxe a učitele byste alespoň dočasně vyhnal do praxe. Přesně tak,“ odpověděl Slejška. Učitelé nepotřebují být někam vyháněni, učitelé jsou součástí plnohodnotné praxe stejně jako ostatní profese. Možná by bylo naopak velice užitečné „vyhnat“ do každodenní učitelské praxe všechny tzv. školské experty, konzultanty a znalce a dát jim tím příležitost realizovat jejich nápady.

Ministryně Valachová přijímá jednu změnu za druhou jako na běžícím pásu. Poslední je změna financování. Učitelské profesní sdružení souhlasí se záměrem osvobodit školy od závislosti na počtu žáků. Zároveň však varuje, aby hon na žáky nebyl vystřídán honem za odučenými hodinami. Chybí více informací o skutečných přínosech této reformy. Opět chybí konkrétní vyhlášky, které prozradí, jaký bude skutečný přínos a dopad. O skutečné připravenosti ministerstva svědčí informace, že „Analýza, která by ukazovala naplněnost a financování škol, se ale teprve připravuje.“ Vzniká tak obava, zda nejde o další polotovar s nejasnou koncovkou. Jako inkluze a kariérní řád.

Výkonná rada UPS, 31. ledna 2017

Žádné komentáře:

Okomentovat