2.2.17

Petra Černá: Kdo má prospěch z MOOC kurzů a proč?

Popis aktuálního vývoje MOOC kurzů na základě výzkumů Coursery a nejnovějších dat Class Central, z nichž vyplývá tendence zpoplatňování těchto služeb.

Masivní otevřené online kurzy (MOOC) jsou většinou nabízeny nejen na světových univerzitách jako Standford či Harvard, ale jsou zde i různí další poskytovatelé těchto kurzů, kteří s univerzitami úzce spolupracují. Nejznámější jsou Coursera, edX nebo FutureLearn. Pokud zrovna neovládáte cizí jazyk, lze takovéto kurzy studovat i v češtině, a to na Seduo.cz nebo Nostis. Přestože máme největší boom těchto kurzů již za sebou, nabídka stále roste.

Díky MOOC kurzům lze získat kvalitní online vzdělávání kdykoliv a kdekoliv. Od té doby, co tato možnost existuje, se jich účastní velký počet jedinců a každým rokem tato čísla narůstají. Bohužel pouhá 4 % je skutečně dokončí.[1]

Úspěšným absolvováním kurzu lze získat ověřený certifikát (většinou za poplatek) a v některých případech třeba i určitý počet studijních kreditů. V USA existují vysoké školy, které realizují touto formou dokonce celý první ročník studia.

Na existenci MOOC kurzů se ale nahlíží různými způsoby. Ke kritikům patří hlavně ty školy, které v nich oprávněně vidí konkurenci. Proto je třeba ověřit, zda jsou opravdu užitečné. Podle dlouhodobého průzkumu Coursery je odpověď jasná. Kurzy umožňují získat jak lepší postavení v oblasti pracovní, tak výhody uplatnitelné při studiu. Možná proto tento průzkum respondenty dělí do dvou skupin – na ty, co budují kariéru, a ty, co se zaměřují spíše na vlastní vzdělávání. [1][2]
  • Budovatelé kariéry
    Nejčastějším důvodem pro absolvování MOOC kurzů jsou pracovní benefity. Mezi hmotné výhody v profesní dráze patří povýšení, získání nové práce nebo založení nového podniku. Do těch nehmotných pak patří vědomosti pro stávající práci nebo zajištění lepších podmínek pro získání práce nové. Dalo by se předpokládat, že lidé s vyšším socioekonomickým statusem a vyšší úrovní vzdělání budou s větší pravděpodobností mít hmotné i nehmotné výhody. To se ale nepotvrdilo.
    Lidé s nižším socioekonomickým statusem a nižším dosaženým vzděláním dosahují ve stejné míře pracovních benefitů jako ti s vyšším. A zároveň se u nich mnohem častěji jedná i o hmotný prospěch. Vše to může souviset s tím, že lidé, kteří mají vysoce kvalifikovanou práci, si budou spíše zvyšovat kvalifikaci přímo v jejich současném zaměstnání (obecné pracovní výhody). Zatímco lidé s nižším zařazením budou mít větší ambice v souvislosti s rozšířením kvalifikace získat novou pracovní pozici (hmotné pracovní výhody).
  • Hledači vzdělání
    Hledači vzdělání směřují k dosažení nějakého vzdělávacího cíle. Zde je hmotnou výhodou třeba zisk kreditů na příslušné univerzitě a nehmotnou například zvýšení vlastní odbornosti. Zejména se jedná o jedince s vyšším ekonomickým statusem nebo vzděláním. Nemálo z nich, díky kurzům, získává hlavně nehmotné výhody. Opět zde ale platí, že ti s nízkým socioekonomickým statusem mají větší naději získat i nějaké hmotné benefity.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.


Žádné komentáře:

Okomentovat