21.2.17

Otevřený dopis školské rady ZŠ Olešnice zastupitelům města Červený Kostelec

"Od příštího školního roku 2017/2018 bude žákům, kteří nastoupí do 6. ročníku, umožněno vzdělávat se v matematice pouze metodou profesora RNDr. Milana Hejného. Tato metoda se naprosto liší od klasické metody výuky matematiky, kterou se doposud vzdělávali žáci naší školy. Rodiče mají oprávněně obavy o přechod svých dětí na druhý stupeň ZŠ, zvláště, když se jisté problémy objevily již letos u žáků ZŠ Lhota, kteří byli umístěni do 6. třídy s výukou matematiky podle prof. Hejného."  


V Červeném Kostelci 14.2.2017

Vážené kolegyně a kolegové, zastupitelé města Červený Kostelec,

dovoluji si Vás oslovit jménem Školské rady ZŠ Olešnice a jako zastupitel města Červený Kostelec a zároveň chci požádat o podporu ve věci výuky matematiky klasickou metodou na druhém stupni ZŠ Václava Hejny. Níže zasílám otevřený dopis Školské rady ZŠ Olešnice určený vám zastupitelům.

Otevřený dopis Školské rady ZŠ Olešnice

Naše školská rada byla požádána rodiči našich žáků o podporu jejich úsilí mít možnost, svobodně se vyjádřit a zvolit si učební metodu matematiky pro jejich děti na druhém stupni ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci.

Dosavadní pokusy o domluvu s vedením této školy nebyly úspěšné, přestože proběhlo osobní setkání 26. 1. 2017 mezi vedením ZŠ V. Hejny a rodičů především z Olešnice a Lhoty za Červeným Kostelcem. Bohužel pan ředitel a přítomní učitelé nedokázali rozptýlit naše oprávněné pochybnosti a obavy o další kvalitě a vhodnosti výuky matematiky podle prof. Hejného pro naše děti. Zvolili jsme tuto možnost a chceme seznámit s daným problémem našeho zřizovatele a také zřizovatele ZŠ V. Hejny a poprosit o podporu našich rodičů a jejich dětí, našich žáků.

Od příštího školního roku 2017/2018 bude žákům, kteří nastoupí do 6. ročníku, umožněno vzdělávat se v matematice pouze metodou profesora RNDr. Milana Hejného. Tato metoda se naprosto liší od klasické metody výuky matematiky, kterou se doposud vzdělávali žáci naší školy. Rodiče mají oprávněně obavy o přechod svých dětí na druhý stupeň ZŠ, zvláště, když se jisté problémy objevily již letos u žáků ZŠ Lhota, kteří byli umístěni do 6. třídy s výukou matematiky podle prof. Hejného.

Domníváme se, že by jediná spádová škola s druhým stupněm měla umožnit vzdělávání všem dětem, které žijí v Červeném Kostelci. A to i tehdy, chtějí-li jejich rodiče zachovat dosavadní metodu výuky matematiky.

Je to minimálně morální a etické.

Víme, že metoda výuky matematiky podle prof. Hejného je schválena Ministerstvem školství , ale vyučuje s ní zhruba jedna třetina škol v České republice a přes všechny kladné ohlasy nejsou doposud známy žádné výsledky plošného srovnávání vědomostí, které by řekly – klasická metoda je špatná, metoda prof. Hejného je nejlepší. Rodiče mají oprávněně strach nejen o to, jak se jejich děti poperou s naprosto jiným přístupem ve výuce, ale hlavně s jakými vědomostmi a znalostmi jejich děti budou za pár let skládat státní přijímací zkoušky na střední školy, zvládat učivo matematiky, fyziky aj. na středních školách (návaznost této metody na střední školy není) a později skládat již povinnou maturitní zkoušku z matematiky.

Domníváme se, že není na druhém stupni ZŠ nic špatného na tom, aby žáci zvládli pamětné počítání a aby znalosti a dovednosti získali všichni, nejen ti bystří a pro logiku nadaní žáci, kteří si na vše přijdou sami.

Také na stránkách České školní inspekce se píše, že tato metoda umožňuje sice zábavnější matematiku než v tradičních hodinách, rozvíjí matematické myšlení a představivost, ale již se ukázalo, že pro část žáků jsou příklady náročné a nevyhovující, vhodné spíše pro žáky nadané.

Jistě není úkolem tohoto dopisu vyzdvihovat jednu či druhou metodu výuky matematiky ani nějaké srovnávání, což ani objektivně v současné době nejde, protože samotná metoda prof. Hejného není v praxi tak dlouho.

Chceme Vám jen ukázat také jiný pohled na věc, protože ani profesor Hejný nepovažuje svoji metodu za jedinou správnou a vhodnou pro každého.

Můžeme na naší škole zařadit do klasické výuky prvky z metody prof. Hejného, ale to odporuje právě této metodě samé. Vyučovat touto metodou je na naší škole vzhledem ke spojeným ročníkům nevhodné, což nám potvrdila i ČŠI.

Přestože je volba vyučovací metody zcela v kompetenci ředitele školy, prosíme Vás a žádáme o podporu našich žáků a rodičů v jejich svobodném rozhodnutí a umožnit jim i do budoucna, aby se děti ve své jediné spádové základní škole s druhým stupněm mohly vzdělávat klasickou metodou a nebyly nuceny do něčeho, co si jejich rodiče nepřejí. A jistě není správné, aby své děti museli z tohoto důvodu posílat do jiných měst a škol.

Děkujeme, že se budete naším dopisem zabývat a věříme, že se pokusíte jako zřizovatel ZŠ V. Hejny najít společnou řeč s vedením této školy a vyřešit tuto situaci vstřícně i pro naše žáky a jejich rodiče.

Proč nechceme matematiku podle profesora Hejného ?
  • Protože se naše děti doposud vzdělávaly klasickou výukou matematiky.
  • Protože nechceme, aby nám někdo tak arogantním způsobem bral možnost volby
  • Protože věříme klasické metodě výuky matematiky.
  • Protože chceme, aby naše děti byly připraveny na výuku fyziky, chemie a na přijímací zkoušky na střední školy.
  • Protože chceme, aby byly jednou schopny složit státní maturitní zkoušku z matematiky.
  • Protože nechceme, aby naše děti byly součástí experimentu, kde ještě např. nejsou vydány učebnice pro 8. a 9. třídu.
  • Protože žádná námi oslovená střední škola ani učiliště nemá v plánu touto metodou matematiku vyučovat
Naše úsilí má rovněž velkou podporu mezi rodiči ZŠ Lhota za Červeným Kostelcem i rodiči žáků ZŠ V. Hejny – v příloze přikládám společný dopis rodičů z Olešnice a ze Lhoty a zápis ze schůzky z 26.1.2017

Děkujeme za pochopení, zpětnou reakci a Váš názor na tento problém.

Školská rada ZŠ Olešnice, Červený Kostelec

Ing.Pavel Kábrt – zástupce zřizovatele, zastupitel
p.Lucie Kašparová – zástupce rodičů
Mgr.Vendula Ságnerová – zástupce školy

Zdroj: hejny.unas.cz

2 komentáře:

Fanda Moudry řekl(a)...

Otázkou opravdu zůstává, zda metoda pana profesora Hejného je vhodná pro vyšší ročníky druhého stupně a SŠ všeobecně. Prvky tzv. Hejného metody jsme používali ještě před panem Hejným, ne však plošně a každý den.

Eva Adamová řekl(a)...

Argument, že ještě nebyly vydány učebnice pro osmý a devátý ročník, považuji za poměrně silný. Ono se totiž začíná ukazovat, že Hejného metoda je výborná tak pro třetinu žáků, kdežto ta nejslabší třetina je v problémech až po uši a už i sami autoři přiznali, že to s náročností učebnic pro čtvrtý a pátý ročník přehnali. A tak jsem sama zvědavá, jak si poradí s učebnicemi od osmého ročníku výše, kde už končí počty a začíná opravdu matematika.

Okomentovat