21.2.17

Otevřený dopis ministryni školství k podpoře vzniku a rozšiřování kapacit nestátních MŠ a ZŠ

O víkendu sepsaný a odeslaný otevřený dopis, z textu vybíráme: "Jsme přesvědčeni, že rozvoj nestátních škol je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020, konkrétně se Strategií rozvoje regionálního školství."


Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Běleč nad Orlicí 18. 2. 2017

Podpora vzniku a rozšiřování kapacit nestátních mateřských a základních škol

Vážená paní ministryně,

Jako zástupci vznikajících nebo registrovaných nestátních mateřských a základních škol máme potřebu vyjádřit stanovisko k aktuální diskusi ohledně schvalování vzniku a navyšování kapacit nestátních škol.

Vznik a rozvoj nestátních škol považujeme za zásadní z následujících důvodů:

  • Pestřejší nabídka vzdělávacích systémů je obohacující pro všechny.
  • Reformní školy uspokojují aktuální požadavky a potřeby rodičů vyhledávajících školy odpovídající výchovnému stylu rodiny. Zaznamenáváme převis poptávky po námi realizovaných vzdělávacích koncepcích.
  • Nestátní školy ověřují v praxi inovativní metody výuky a inkluzi. Inspirují se fungujícími modely vzdělávání ze zahraničí a upravují je pro potřeby českého prostředí.
  • Jsme přesvědčeni, že rozvoj nestátních škol je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020, konkrétně se Strategií rozvoje regionálního školství.

Budeme rádi za otevření diskuse k tématu, která bude předcházet změně přístupu MŠMT ke schvalování vzniku a rozšiřování kapacity nových škol.

S pozdravem

Mgr. Jan Sýkora, ZŠ Hučák (Hradec Králové)
Mgr. Jana Hrázská a Slavomíra Petrová, MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi
Hana Belingerová, MŠ a ZŠ Slunečnice (Okrouhlice)
Mgr. Daniela Vodová, Spolek Hůrka Kutná Hora
Kateřina Fajfrová, DiS., ZŠ Otevřeno, z. ú. (Benátky nad Jizerou)
Lenka Horváthová a Petra Voltr, MŠ a ZŠ Montessori Náchod
Mgr. Pavel Palička, ZŠ Křišťál, z. s. (Jaroměř)
MUDr. Anna Kuříková, Na horu, z.s. (Montessori Jilemnice)
Mgr. Lenka Fialová, ZŠ V Pohybu (Pardubice)

6 komentářů:

Fanda Moudry řekl(a)...

V každém případě jsem nakloněn vzniku a rozvoji alternativních škol. Mám však několik všeobecných výtek.
1. Každá škola musí přijmout všechny zájemce ze svého obvodu, všeobecný princip inkluze.
2. Nesmí existovat příliš vysoká sociální bariéra pro přijetí žáka v příliš vysokém školném, princip dostupnosti pro velkou část populace.
3. Na základě "výběru" nesmí být znemožněn přístup žákům s tělesným a smyslovým postižením. Nesmí být odmítáni a odrazováni žáci s mentálním postižením a poruchami chování (PAS), princip integrace a inkluze.
4. Musí být dodržen princip heterogenity (chytrý X méně chytrý, zdravý X postižený,....), principy inkluze. Škola nesmí segregovat.
5. Škola musí fungovat na principech státní politiky pro oblast vzdělávání, RVP-ŠVP
6. Normativ na soukromých školách se nyní pohybuje mezi 60% až 90%, školy jsou soukromé podnikatelské subjekty. Otázkou tedy je, zda stát uzná soukromé školství jako "veřejný statek".

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

7. Každá škola naplňuje třídy podle stejných pravidel jako školy státní.

Jana Hrázská řekl(a)...

Konkrétně za ZŠ Na rovině v Chrudimi můžu říct, že jsme školou inkluzivní. Chodí k nám děti s handicapem, nadané i ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (některé se k nám dostaly poté, co byly na své spádové škole šikanovány svými učiteli).
Jana Hrázská

Jana Karvaiová řekl(a)...

Za školu inkluzivní se vydává kde kdo. Jestliže máte pouze žáky ze sociálně slabého prostředí nebo žáky s poruchami učení, pak to není zcela inkluzivní škola.Navíc, je tu problém, kdy škola se vydává za inkluzivní,ačkoli neumí danému žákovi pomoci. není to tak dlouho, kdy se na FB svěřovala jedna paní čutelka základní školy, že dostala do třídy dítě skoro neslyšící. Sama neumí znakový jazyk, asistentka také ne. Paní učitelka tedy se pokouší znakovat podle nějaké učebnice a musela si ze svého!!! zaplatit kurz znakového jazyka,aby byl dítě ti schopna pomoci. kdyby toto dítě bylo na speciální škole pro sluchově postižené, učitelé té školy by podobné problémy neřešili. Zkuste si jít s bolavým zubem za očařem. Asi se bude dost divit. Ve školství je to prý normální.

Jana Karvaiová řekl(a)...

paní učitelka, bože co to zase píšu...

Jana Hrázská řekl(a)...

To máte pravdu - za inkluzivní se vydávají i školy s třídami rozdělenými podle věku, vyučující frontálkou atd.
Handicapem skutečně nemyslím nějakou tu dysku, tu má dnes napsanou kdekdo...
Pokud jste v kontaktu s některými alternativními školami, zeptejte se, kolik se jim hlásí handicapovaných dětí - respektive jejich rodičů - a jaký je důvod, proč chtějí přestupovat. Na prvním místě bude zdůvodnění, že běžná škola neumí s dítětem pracovat. (Mmch když jsme měli ve třídě neslyšící dítě, tak k nám docházela lektorka znakového jazyka, abychom se jej naučili. Některé znaky používáme ještě dnes, i když už ve třídě žádné neslyšící dítě nemáme, jako skvělé cvičení motoriky.)

Okomentovat