15.2.17

Otázky k setkání vedení ČŠI s vedoucími představiteli odborných školských asociací

Česká školní inspekce informovala v tiskové zprávě o jednání ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala a jeho náměstka Ondřeje Andryse s vedoucími představiteli odborných školských asociací: Unie školských asociací ČR - CZESHA, Asociace ředitelů základních škol ČR, Asociace pedagogů základního školství ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace středních pedagogických škol ČR, Asociace aktivních škol, Asociace základních uměleckých škol ČR, Asociace hotelových škol, Sdružení učňovských zařízení ČR, Asociace vyšších odborných škol, Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska nebo Asociace domovů mládeže a internátů ČR. Položili jsme v této souvislosti Ondřeji Andrysovi několik otázek.

Kdo a jak vybíral odborné školské asociace pro setkání 9. 2. 2017?

Na setkání byly pozvány odborné školské asociace, které ve vzdělávacím systému dlouhodobě působí a s nimiž má Česká školní inspekce dlouhodobou a reciproční spolupráci, tedy asociace, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme my, ale které také dlouhodobě a aktivně spolupracují s námi (např. pravidelně nás zvou na své konference a valné hromady, konzultují nejrůznější záležitosti, zajímají se o naše zjištění a závěry, pracují s našimi výstupy apod.). Šlo o další z řady pravidelných setkání, která Česká školní inspekce pořádá již několik let.

Zúčastnili se zástupci všech pozvaných asociací?

Ne.

Má ČŠI přehled o členské základně pozvaných odborných školských asociací?

Otázka asi směřuje k členské základně jednotlivých asociací z pohledu její velikosti, tedy tyto informace nemáme.

Byli pozváni i zástupci Asociace speciálních pedagogů? Pokud ne, z jakého důvodu?

Ne. Jak jsem psal v bodě 1, na pravidelná setkání zveme asociace, s nimiž máme dlouhodobou a reciproční spolupráci, tedy asociace, které dlouhodobě zvou i nás na různé své akce, pracují s našimi závěry a zjištěními, zajímají se o naše tematické a jiné výstupy apod. Nicméně Asociace speciálních pedagogů je jistě tradiční a dlouhodobě fungující školskou asociací, tedy určitě je možné její zástupce na některou z příštích akcí České školní inspekce pozvat.


2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

A hele. Neco jako: vy jste nam nedali darek tak my vam ho taky nedame. Myslim, ze takto premysleji deti v materske skolce. A na inspekci.

Pavel PEŠAT řekl(a)...

Ja to vidim na odvolani tiskoveho mluvciho a na dutku pro namestka. Je to v blede modrem

Okomentovat