15.2.17

MŠMT: Vláda bude o maturitě z matematiky jednat příští týden

Vláda dnes vzala na vědomí zprávu o náběhu povinné maturitní zkoušky z matematiky. Jde o splnění úkolu, který ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přislíbila vládě před Vánocemi loňského roku.


Ministryně členy vlády dnes informovala o tom, co ministerstvo školství chystá, aby se matematické znalosti staly přirozenou součástí dovedností i kompetencí každého žáka, žákyně, studentky, studenta v budoucnu.

„Vláda už vícekrát vyjádřila svou vizi, že chceme podporovat nadání dětí. Chceme, aby byly úspěšné v budoucnu, kdy budou matematické dovednosti potřebovat. Není to jen o matematice, ale také i o informatice, programování. Chceme udělat všechno proto, abychom odpovědně na tuto situaci naše děti připravili,“ řekla po jednání vlády ministryně Valachová.

MŠMT také proto kromě povinné maturity z matematiky připravilo celou škálu opatření, jak se bude vzdělávání v matematice měnit. „Představujeme si, a také do budoucna rozpočtově zajišťujeme, menší počty dětí ve třídách, otevření vědeckých center, změnu didaktických metod v matematice, přípravu vysokoškolských učitelů,“ dodala Valachová.

Novelizace nařízení vlády počítá se zavedením povinnosti tří zkoušek u dalších oborů středních odborných škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy s výjimkou skupiny oborů 53 Zdravotnictví, oborů vzdělání Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny oborů 82 Umění a užité umění.

Ministryně je přesvědčena o tom, že také změny financování, které prosadila tato vláda, budou znamenat férové podmínky pro všechny školy, a tudíž nebude platit jako v minulosti honba za žákem. „Věřím, že vláda v plné síle materiál příští týden projedná,“ uzavřela ministryně Valachová.

„Český jazyk, cizí jazyk a matematika jsou nosnými předměty všeobecného vzdělávání na základních a středních školách. I z tohoto důvodu musejí ekvivalentně tyto tři předměty být povinnými předměty státní maturitní zkoušky na gymnáziích, středních odborných školách mimo umělecké obory. Jednota českých matematiků a fyziků jednoznačně požaduje zařazení matematiky mezi maturitní předměty a zároveň zkvalitnit přípravu učitelů matematiky na vysokých školách s pedagogickým zaměřením,“ uvádí předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát.

„Jako technická škola vítáme záměr, aby matematika byla součástí povinné části státní maturitní zkoušky. Prověří se tak analytické myšlení a logické schopnosti žáků, což je důležitou podmínkou pro další úspěšné studium nejen technických a informačních oborů,“ říká Martin Slabihoudek, ředitel Středního odborného učiliště strojního ŠKODA.

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

S vyjmutím uvedených oborů z povinné maturity z matematiky se dá souhlasit, má to vcelku logiku. Za totáče se z matematiky povinně nematurovalo ještě na humanitním gymnáziu. Jenže dnes je v gymnaziálním vzdělávání podobný miš maš jako ve vzdělávání základním. Podobně, jako existují základky zaměřené na kdeco od matematiky, přes jazyky až po výtvarnou výchovu, je profilována celá řada gymnázií. A v tom miš maši se při posouzení, zda je maturita z matematiky vhodná, či ne, dá jen stěží orientovat. Možná to ale bude ke škodě humanitně zaměřených dětí. Asi by se v gymnaziálním vzdělávání měl udělat trošku pořádek a systém.

Okomentovat