6.2.17

MŠMT: Kariérní řád přijali učitelé v rámci kulatých stolů příznivě

Návrh kariérního řádu učitelů dnes představila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová pedagogům v Brně a v Benešově. Stalo se tak v rámci dvou kulatých stolů, kterých se zúčastnilo zhruba 200 učitelů a jejichž cílem je prodiskutovat s pedagogickou veřejností implementaci kariérního řádu do praxe. Kulatým stolům předcházela setkání s učiteli na různých místech ČR včetně Vsetína a kraje Vysočina. Následovat bude jednání s poslanci a senátory na výjezdním zasedání ve Štiříně.


„Kariérní řád je další nezbytný krok, který musíme udělat pro motivaci budoucích začínajících učitelů, aby zamířili do škol a také pro motivaci těch kolegů a kolegyň, kteří dlouhodobě učí a potřebují nutně od nás lepší profesní podporu, lepší ohodnocení. Podobně jako lékaři si i učitelé a učitelky zaslouží svůj profesní systém podpory kvality jejich práce. Ovoce z kariérního řádu budou mít nejen učitelé, ale především naše děti v podobě kvalitnějšího vzdělávání. Jsem ráda, že po dvaceti letech debat o kariérním řádu je v Poslanecké sněmovně konkrétní návrh s šancí na schválení,“ prohlásila ministryně školství Kateřina Valachová.

K návrhu se většina učitelů na setkání s ministryní vyjadřovala kladně. V následujících diskuzích zazněly z řad učitelů otázky a připomínky, které se týkaly například nových specializovaných činností, financování, uznatelnosti učitelské praxe či organizačních podmínek atestací.

Brněnský kulatý stůl se konal v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, jejíž děkan Jiří Němec kariérní řád podporuje: „Pedagogická fakulta zavedení vítá. Otevírá se tak významný prostor pro poskytnutí sociální i odborné opory našim absolventům, kteří přes posílení praxe v období jejich pregraduální přípravy získávají nejceněnější profesní zkušenosti až po skutečném nástupu do škol. Toto období je citlivé, absolventi se setkávají s reálnými problémy žáků a školy, a proto je důležité jim poskytnou nejen kvalitní vzory v podobě vynikajících učitelů, ale též vytvořit prostor pro reflexi jejich zkušeností, radostí a i prvních zklamání. Vítáme zároveň příležitost podílet se na této podpoře jak v průběhu adaptačního období, tak také v rámci atestačního řízení. Jsme rádi, že také vzroste prestiž vynikajících učitelů - expertů, které budeme moci zapojit do pregraduální přípravy našich absolventů v prostředí fakulty, ale též v rámci nově koncipovaných reflektivních praxí.“

Jedním z hostů kulatého stolu v Brně byla ředitelka ŽŠ a MŠ Dolní Loučky Hana Svánovská, která uvedla: „V téměř každém povolání má zaměstnanec možnosti pracovního postupu. Je to důležité pro motivaci člověka k lepším výkonům. Pokud si mladý člověk zvolí studium pedagogického směru, zatím nemá motivaci k tomu, aby se vzdělával dál a chtěl profesně růst. Mnoho mladých lidí, s pedagogickým vzděláním, odchází do jiných oborů jen proto, že tam je čeká rychlejší postup a lepší finanční ohodnocení jejich práce. A jsou to hlavně ti, kteří mají velké ambice k sebevzdělávání a mohli by být vynikajícími učiteli. Učitelské povolání je náročné, ale jak jistě víme, všichni učitelé nepracují stejně. Už teď ve své škole vidím adepty na třetí kariérní stupeň a chci mít možnost jako ředitelka je ocenit.“

Podporu kariérnímu řádu vyjádřil i předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík: „Karierní řád by mohl být impulsem pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků, především učitelů. Vedle současných možností usilovat o vedoucí pozice ve škole – stát se ředitelem – se rozšiřují možnosti specializačních pozicí. Velmi pozitivně vnímám, že začínající učitelé budou podpořeni svými uvádějícími učiteli, kteří budou ohodnoceni příplatkem. Třetí nejvýznamnější větev pro kariéru učitele – rozvoj jeho profesních kompetencí – bude motivací pro vynikající učitele, aby uspěli v atestaci na třetí karierní stupeň. Získají tím vyšší finanční ohodnocení a větší motivaci pro svoji práci.“

Základem nového kariérního řádu pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele. Navrhovaný standard má tři oblasti - oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti, oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Standard je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele ve škole.

Podle návrhu bude každý začínající učitel zařazen do prvního kariérního stupně a bude muset povinně absolvovat dvouleté adaptační období. Po něm bude následovat hodnocení a atestační řízení, po jehož úspěšném absolvování bude učitel zařazen do druhého kariérního stupně. Po 7 letech pedagogické praxe se může (ale nemusí) učitel přihlásit na atestační řízení pro třetí kariérní stupeň. Úspěšné postupy kariérním řádem budou znamenat i vyšší finanční ohodnocení, po dosažení třetího kariérního stupně dostanou učitelé příplatek 5000 Kč.

Návrh počítá také se zavedením nových specializovaných činností (např. koordinátor vlastního hodnocení školy či mentor profesního rozvoje). S výkonem specializované činnosti bude spojen nárok na specializační příplatek. Příplatek 3000 Kč bude také pro tzv. uvádějící učitele, kteří budou ve škole mít na starost začínající kolegy. Zároveň také trvá plán na navýšení platů učitelů na 130 % republikového průměru, přičemž kariérní řád je dalším krokem.

Kariérní řád je součástí novely zákona o pedagogických pracovnících. Při jeho přípravě MŠMT diskutovalo jednotlivé kroky s odbornými asociacemi, školskými odbory a poslanci. Názory pedagogů zjišťovala ministryně Valachová už při svých cestách do Vsetína nebo na Vysočinu, ale i v rámci ostatních výjezdů po krajích. Od roku 2014 se ke kariérnímu řádu učitelů či jejich odborné kvalifikaci uskutečnilo již sedm kulatých stolů.

K tématu se zítra uskuteční historicky první společné výjezdní zasedání poslanců a senátorů školských výborů Parlamentu ČR ve Štiříně. Hlavním bodem jednání bude shrnutí názorů pedagogů z kulatých stolů a další úpravy legislativní předlohy kariérního systému.

10 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A je to!
Postačí zřejmě do každé sborovny instalovat alespoň jeden kulatý stůl, a pedagogická obec bude sjednocena natotata. A to nejen v realizaci karierního řádu. Podaří-li se kulatými stolečky vybavit i bufety, budou dětičky baštit už jen hlávkový salát olizujíce se až za ušima.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak presne takto vznikala inkluze. Historie se opakuje. Tam snad ano ty stoly nebyly

Josef Soukal řekl(a)...

"Shrnutí názorů z kulatých stolů" - tak to snad mohou výjezdní zasedání provést přes sociální sítě. Jiné názory prostě nejsou.

Tomáš Barták řekl(a)...

Se mnou u kulatého (ani hranatého) stolu nikdo nejednal.

mirek vaněk řekl(a)...

Takže asi opravdu žádný učící učitel. Samí koordinátoři a aktivisté.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Němec si maluje, jak odsaje vynikající učitele od žáků ke studentům, paní ředitelka chce ohodnotit své vyvolené trojkaře zapomínajíc, že bude mít jako jedna z pěti v atestační komisi pouze 20%vliv, Velký Vont Dobšík za odbory tleská kariérnímu řádu pro 30 % učitelů (tak v Brně naznačili cílové množství trojkařů).

Nicka Pytlik řekl(a)...

tleská kariérnímu řádu pro 30 % učitelů

Věkový automat je spravedlivý v tom, že nejvyšší stupeň může dosáhnout každý, kdo jej dosáhnout chce. Když ono je ale to naše školství zaměřeno na ten zpropadený výkon a vnější motivaci, když už ředitelé nejsou způsobilí motivovat svoje sbory vnitřně.
Kdyby se alespoň těm žákům zrušila klasifikace za testy a zkoušení. A nebo, kdyby si tedy mohli napsat známku podle svých oprávněných potřeb za to, co se jim právě dělat chce...
a nebo taky nechce.
Pytliky taky ještě napadlo, jestli by to atestační řízení nemělo být jednotnotné od Cermatu. A také esej na téma, jak bych býval rád učil, kdych k tomu měl podmínky a osobnostní předpoklady.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Kdyby měli na MŠMT "koule" a hlavně zájem, opravdový zájem na dialogu s učiteli, tak by stačil jednoduchý on-line dotazník, pokud možno neanonymní. To by se pak ale nestačili v Karmelitské divit.
Když čtu podobná komuniké a články, připadám si jako v 80. letech, vane z nich tatáž devótnost a řiťolezectví, nemající s realitou pranic společného, jao tehdy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

připadám si jako v 80. letech, vane z nich tatáž devótnost a řiťolezectví

Pytlici se nechtějí pouštět do hlubokých rozborů, nejsou to ani odborníci na vzdělání, ani konzultanti, nebo znalci, natož pak garanti čehokoli. Přesto... Jistá podoba s lety minulými i předminulými tu bezesporu je. Jen ta devótnost a řiťolezectví není úplně tatáž. Pytlici by řekli, že tenkrát mohly hrozit nejrůznější sankce celé rodině, příbuzenstvu, přátelům. Tedy pokud tito nebyli sami přisluhovači. To si pak člověk mnohé několikrát rozmyslel.
Dnes je to přece jen něco jiného. Pytlici by se skoro vsadili, že nikomu nehrozí zákaz cestování, studia, nebo naopak povolení všech možných provokací proti okolí nepřitakávačů. A o to je to snad i horší. Pravda, na lokální úrovni se mohou dít všelijaké věci, a mnozí by mohli vyprávět. Škoda jen, že tak nečíní. Tak třeba časem.
Pytlici by si ale radši všimnuli těch, kterým je přitakáváno, a zejména pak jejich oddaně planoucím hlásným troubám a troubům. Jak by to vypadalo, kdyby trubači měli ty správné režimní realizační nástroje, je ale jen otázka fantaskních spekulací.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"Pytlici by se skoro vsadili, že nikomu nehrozí zákaz cestování, studia, nebo naopak povolení všech možných provokací proti okolí nepřitakávačů. A o to je to snad i horší." Máte pravdu. Kategorie angažovaný blb může v době relativní svobody působit ještě odpudivěji :-(

Okomentovat