17.2.17

MŠMT: Informační semináře o způsobu vykazování údajů

Ministerstvo školství dnes společně s Národním institutem pro další vzdělávání zahájilo sérii seminářů určených pro pracovníky škol, kteří se chtějí dozvědět bližší informace o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních a údajů o rediagnostikovaných dětech, žácích nebo studentech ve výkaze R 44-99. Cílem těchto seminářů, které vedou odborní pracovníci školské statistiky, je nad rámec dostupných předpisů a související metodiky poskytnout školám další, podrobnější informace k problematice vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání a zodpovědět jejich časté dotazy.

Hlavní témata, která jsou na seminářích diskutována:


  • Koho se vyplnění výkazu týká a kdy a kde výkaz vyplnit.
  • Jaká podpůrná opatření se do výkazu vyplňují a jakým způsobem.
  • Kdo je tzv. rediagnostikovaným dítětem/žákem/studentem podle oddílu II výkazu R 44-99.
  • Jaké jsou způsoby ověření správnosti vyplněných dat.

Již dnešní dva pilotní semináře určené pro Prahu a Středočeský kraj vyvolaly velký zájem škol a jejich kapacita byla velmi rychle naplněna. Semináře v dalších krajích budou následovat, o konkrétních termínech budou školy informovány Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV).

1 komentář:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak inkluze nám probíhá stylem: člověka posadíme za volant auta a jezdi. Takový člověk by cca 7 měsíců jezdil,tak nějak intuitivně,stylem chyba ,zkouška ono to vyjde. A po těch pár měsících mu někdo sdělí, že pro něj udělá školení jak auto řídit a jaká jsou pravidla silničního provozu.

Okomentovat