8.2.17

MŠMT: Chceme kvalitní veřejné školy. Soukromé jsou dobrý doplněk

Od listopadu 2015 vzniklo v České republice 34 nových soukromých základních škol. Z celkem 53 žádostí o zapsání do rejstříku škol bylo skutečně zapsáno 42 škol, zbývajících 11 žádostí bylo zamítnuto, žádost byla vzata zpět nebo bylo řízení zastaveno. Celkem v ČR existuje 180 soukromých základních, škol, které vzdělávají necelých 12000 žáků. Veřejné školy navštěvuje 98 % žáků.


„Prioritou ministerstva školství je kvalitní, silná a dostupná síť veřejných škol. Soukromé a církevní školy jsou dobrým doplňkem. U všech typů škol je ale pro nás vždy na prvním místě kvalita,“ uvedl náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Pro financování soukromých a církevních škol proto zůstane zachován stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka, zatímco financování veřejných škol se má změnit podle skutečného rozsahu vzdělávání a rozsahu pedagogické práce. Veřejné školy tak nebudou nucené k udržování co nejvyššího počtu žáků. V roce 2016 bylo na dotacích pro soukromé školství vyplaceno celkem 4,548 mld. Kč. Podpora státu soukromému školství dosahuje u základních škol až 100 % normativu, u středních škol až 90 %.

Podíl žáků na soukromých základních školách se od roku 2005 do roku 2016 zvýšil o 0,81 %. Celkově ale podíl žáků v těchto zařízeních zůstává nízký a s výjimkou Prahy nedosahuje v krajích ani 2 %. V Praze pak v tomto školním roce navštěvuje soukromé základní školy 2,82 % žáků.

MŠMT proto odmítá nepravdivé informace o rozhodnutí nepovolovat další žádosti soukromých zařízení do rejstříku škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o vzniku nových škol výlučně na základě školského zákona, kde jsou stanovena kritéria, podle kterých se žádost posuzuje. Jedním z kritérií je nesoulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání České republiky nebo příslušného kraje; jejich součástí je i posuzování dostatečných kapacit škol stejného stupně a zaměření v regionu. Stanovisko ke vzniku nové školy poskytuje ministerstvu dle zákona i krajský úřad. Naplněnost škol a hustota stávající sítě škol jsou tedy jen jedním z kritérií, která se berou v úvahu.

„Co se týká mateřských škol, děláme všechno proto, abychom zajistili každému dítěti a jeho rodičům možnost vzdělávání dítěte ve veřejné mateřské škole. Rodiče nás o to žádají. Dlouho si stěžují na nedostatek míst a vysoké školné soukromých škol a jiných podobných alternativ. Předchozí pravicové vlády hodily školství včetně mateřských škol, dětí a rodičů přes palubu. Je správné, že veřejné mateřské školy zvedají hlavu. Vzdělává se v nich 349 411 dětí, tj. 96,3 % dětí ve všech MŠ,“ upozornil náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Do rejstříku škol budou také letos zapsány i všechny lesní mateřské školy, které splní hygienické a další předpisy.

V tomto školním roce MŠMT povolilo například navýšení kapacity o 88 žáků u soukromé základní školy PORG, o kterou je zájem mezi žáky s dvojím státním občanstvím. Do rejstříku škol bylo s účinností od 1. září 2017 zapsáno také Gymnázium Sv. Augustina v Praze, které doplní stávající augustiniánskou mateřskou a základní školu.

Mezi důvody zamítnutí vzniku nové soukromé školy patří nejčastěji nedoložení potřebných dokladů nebo nesoulad s dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje. Obecně lze říci, že nově zřizované soukromé školy bývají velmi malé. Z 34 nově vzniklých soukromých základních škol jich jen 5 má celkovou kapacitu 100 a více žáků. Naopak 24 nově zapsaných soukromých škol má kapacitu 50 a méně žáků.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Veřejné školy navštěvuje 98 % žáků.

Jako že pouhá dvě procenta dětí zaopatřeno v soukromé kvalitě?
Tak to sebou budou muset odborníci na vzdělání, konzultanti, znalci a garanti setsakramentsky hodit. Práce jak na kostele...

CatCatherine25 řekl(a)...

Je to poměrně malý efekt na tak úpornou snahu různých subjektů a institucí zdiskreditovat veřejné školství.
Je však velmi pravděpodobné, že probíhající inkluze proces privatizace základního školství urychlí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pidiškoly ať jsou bez státní dotace a naplní tak svoji soukromost.

Nicka Pytlik řekl(a)...

probíhající inkluze proces privatizace základního školství urychlí

Urychlila by za normálních okolností.
Ministerstvo ale včas rozpoznalo nebezpečí exodu značného počtu žáků mimo inkluzivní kolektívy, a hodlá tomu učinit částečnou přítrž, protože k rušení víceletých gymnázií nemá podporu okresních ekonomicko mocenských elit.

Okomentovat