25.2.17

Matouš Vencálek: Povinná maturita z matematiky? Nejdřív je třeba zkvalitnit její výuku

„Zavádění povinné maturity z matematiky je ukázkou silového přístupu ‚od konce‘. Maturitu většinou vnímáme jako tradiční přechodový rituál, při kterém se musí trpět, moc se neptáme, k čemu má sloužit, a nezajímá nás ani, proč je matematika coby předmět tolik obávaná. Nejdříve je podle našeho názoru třeba vyřešit tyto otázky, zkvalitnit výuku matematiky, a to již od základní školy, a pak teprve zavádět povinné zkoušky. To však MŠMT nedělá, a i přes časový předstih tak hrozí, že se ze zkoušky stane bič, kterému se podřídí výuka v posledních ročnících.

Jako Zelení dlouhodobě prosazujeme, aby byly maturitní zkoušky využitelné pro přijímací řízení na vysokých školách – v ideálním případě by proto maturita měla mít ve společné, povinné části jednu úroveň, tak aby ji bylo možné k těmto účelům využít, a zavedena by měla být spíše souběžně než na etapy. Stanovování jakýchkoliv výjimek je obtížné. Matematika jako jeden z typů přístupu ke světu má v maturitě své místo. Aby ale nebyla strašákem, je třeba takovou matematiku nejprve od základní školy učit. Představu, že střední školy mají ‚produkovat‘ žáky s určitými znalostmi pro určité vysokoškolské obory nebo pro praxi, nesdílíme. Škola má žáky formovat v průběhu studia,“
říká člen předsednictva Zelených Matouš Vencálek pro Byznysnoviny.cz.

Převzato ze Zelení.cz

10 komentářů:

Fanda Moudry řekl(a)...

Na zkvalitnění výuky bohatě postačí 4 roky školy střední. Matematika je totiž obávaným předmětem hlavně pro ty, kteří na SŠ nepatří.

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně. Na maturitní obory dnes míří 80 % populačního ročníku, což obnáší kvanta dětí s IQ pod 90. Tyto děti ale matematickému myšlení nenaučí ani zázračný učitel ani nějaká zázračná metoda. Tyto děti mají problém i s maturitou z češtiny, u níž je tedy jen tak mimochodem laťka nastavená směšně nízko.

Jan Hučín řekl(a)...

Jen tak mě napadlo:

"Zavádění inkluze je ukázkou silového přístupu ‚od konce‘. Moc se neptámě, jak dětem pomůže zrušení RVP pro děti s LMP, a nezajímá nás ani, proč je u řady učitelů plošná inkluze tolik obávaná. Nejdříve je podle našeho názoru třeba vyřešit tyto otázky, zkvalitnit diagnostiku, zajistit peníze, vzdělat pedagogy na běžných ZŠ, a pak teprve zavádět inkluzi. To však MŠMT nedělá, a tak hrozí, že se z inkluze stane bič, kterému se podřídí výuka na ZŠ i pro žáky bez handicapu."

Kdyby tohle Zelení řekli, pak by jejich argumentace proti maturitě byla věrohodná. Jenže právě oni na inkluzi tlačili, tak ať teď mlčí.

No a jedna věcná poznámka.

Jako Zelení dlouhodobě prosazujeme, aby byly maturitní zkoušky využitelné pro přijímací řízení na vysokých školách – v ideálním případě by proto maturita měla mít ve společné, povinné části jednu úroveň(...)

Jediné využití maturity pro přijímací řízení na VŠ může být to, že maturita je nutnou podmínkou. Maturita je ověřovací test, a tedy se pro srovnávací účely (kam patří právě přijímačky) nehodí.

krtek řekl(a)...

A to by mne zajímalo, co si religionista Vencálek představuje pod "zkvalitněním výuky matematiky". Bohužel se to nikdy nedovím.

Josef Soukal řekl(a)...

Zkvalitňovat by se měla i výuka češtiny a cizích jazyků. Takhle bychom nikdy žádný srovnávací test nemohli zavést.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Hučíne, proč by nemohly maturitní testy sloužit i jako testy přijímací, nebo jedna z částí přijímaček? Dokonce by nabízely různé varianty využití pro tyto účely (stanovení podmínky dosažení jisté úspěšnosti z hlediska dosažení určitého procenta úspěšnosti nebo z hlediska celku maturujících...).

Josef Soukal řekl(a)...

Omlouvám se za formulační zmatečnost závorky v předchozím komentáře, omylem jsem ho odeslal před úpravou; snad je ale srozumitelné, o co mi šlo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Není jednodušší přenechat přijímačky sciofertu?

Jan Hučín řekl(a)...

Pane Soukale, jistě by bylo možné dát podmínku, kterou navrhujete, ale potíž je v tom, že by se musela stanovit minimální hranice předem. A pak se může stát, že tuto hranici přeleze příliš mnoho lidí (a pak musíte stejně dělat srovnávací test, který účastníky dostatečně roztřídí). Nebo ji přeleze příliš málo lidí (a pak škola nenaplní svou kapacitu, což se jí při financování na studenta velmi nehodí).

Dokážu si představit, že např. na jazykové obory dáte vyšší laťku než pouhé úspěšné složení testu z Čj. Prakticky je to ale skoro nemožné udělat metodicky dobře. Fakulty by se např. musely domluvit s CERMATem, jak promítnout požadované vyšší znalosti do bodové hranice.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Hučíne, já to stále nevidím jako problém. I maturitní testy vyústí v nějaké pořadí.
Zdeňku, za Sciotesty se platí, maturitní test je pro studenty zdarma; do jisté míry se na ně dá natrénovat - pokud si zaplatíš cvičné testy; nejsou dosud veřejně přístupné ihned po ukončení zkoušky.

Okomentovat