21.2.17

Martin Kadrnožka: Kdo je Jackie Gerstein?

Informace o mimořádně inspirativní americké učitelce, která příkladným způsobem pracuje s technologiemi.


Hledám v každém studentovi moment, který vystihuje splynutí jeho intelektu, srdce, těla i jeho ducha.“


Doktorka Jackie Gerstein je žena mnoha tváří – učitelka, inspirátorka, koordinátorka mnoha projektů zaměřených na rozvoj ICT kompetencí a zároveň přednášející na čtyřech amerických univerzitách o vlatních poznatcích, dosavadních zkušenostech s výukou žáků a o dynamických implementacích nových prvků do kurikula. J. Gerstein má praxi s výukou na mnoha základních, středních i vysokých školách. Specializuje se na integraci vědy a techniky, a to nejen u nadaných žáků, ale i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků ze slabšího sociálně-ekonomického prostředí. Všechny své poznatky předává studentům, kteří se připravují na výkon učitelského povolání.

Své poznatky šíří na svém blogu, webu či sociálních sítích (twitter, facebook). Jako příklad vezměme článek Beyond the game: Quest Atlantis as an online learning experience for gifted elementary student, který pojednává o vzdělávací hře zabývající se problematikou environmentálního prostředí. 3D virtuální prostředí a nelehké úkoly vyžadující spolupráci žáků ve věku 8–15 let se stávají výzvou hlavně pro talentované žáky. Aktivita spočívá především ve spolupráci, kooperaci při plnění úkolů a při řešení problémových situací, což hra vyžaduje. Podle Jackie žáci oceňují především angažovanost, se kterou se mohou zapojit do skupinové práce se spolužáky, atraktivní 3D virtuální prostředí a nové počítačové dovednosti, které při hře získávají.

Cílem dlouholeté práce J. Gerstein je v první řadě podporovat žáky v rozvíjení dovedností uplatnitelných ve dvacátém prvním století. Mezi hlavní principy vzdělávání Jackie zahrnuje kvalitní výuku, nejlépe formou zkušeností, důraz na individuální přístup a motivovanost prostřednictvím výzev přizpůsobených schopnostem žáků. Většina zmíněných principů vychází z filozofického pojetí sociálního konstruktivismu, který Jackie dále rozvíjí a transformuje. Na základě této filozofie klade ve své výuce důraz především na aktivizaci žáků. Výuka je dynamická a žáci se během ní stávají objeviteli, kteří staví na neustále nových poznatcích – konstruktech, které si posléze i v praxi sami ověřují. Ve své výuce propojuje umění (hudbu), výukové hry, počítačové technologie, výuku mimo školní budovu. Věří, že takto modifikovaná výuka přináší pozitivní odezvu u žáků, kteří aktivně spolupracují a tím se učí dynamickou formou.

Prohlédneme-li si její blog, zjistíme, že J. Gerstein je žena s neuvěřitelnou fantazií a se zálibou v robotice, umění a vzdělávání dětí různého věku. Když spojíme všechny tyto zájmy, objevíme neuvěřitelně iniciativního, originálního a nevšedního pedagoga, jehož žáci mohou zažít netradiční výuku, která je školou hrou v pravém slova smyslu. Mezi jedny z mnoha projektů, které J. Gerstein na svém blogu prezentuje, patří sestrojování a posléze programování zjednodušených modelů robotů, kteří jsou inspirováni Sphero roboty z dílny LAB. Tyto roboty nadaní žáci sami sestrojují a programují například v rámci specializovaného letního tábora, který ona sama pořádá.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.


Žádné komentáře:

Okomentovat