2.2.17

Martin Eliášek: Povinnost školy zajistit výuku náboženství

Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické.

Celý článek v PrávniProstor.cz

Judikát Nejvyššího soudu

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nárok dětí na to, aby jim byla výuka náboženství umožněna, nepřímo vyplývá ze svobody náboženského vyznání zaručené...

Z různých mezinárodních listi a úmluv nepřímo vyplývá leccos. Tuším, že třeba i svoboda politické příslušnosti. Takže i výuka politiky u žáků starších osmnácti let?
Ono se těch otázek zase hrne nepřeberně. Tedy namátkou...
- Kterých náboženství se nárok na zabezpečení výuky týká?
- Je součástí výuky i náboženská praxe?
- Jak je to s náboženskými symboly ve škole?
- Kde je hranice mezi výukou a propagandou?
- Jak si moderní pedagogika poradí s případnou dogmatičností některých témat?
- Jak je ošetřeno případné biflování náboženských textů, modliteb? Co klasifikace?
- Kde je uplatnění nepřímo vyplývajících práv u žáků, kterých není sedm a více?
- V jakém rozsahu má být takový nárok uplatňován? Počet hodin, v kterých ročnících...
- Jak se výuka náboženství promítá v ervépé? Kompetence, průřezová témata, výstupy...
- A v neposlední řadě, od kdy žáci základní školy podávají žaloby?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Názorná ukázka odluky od církve po Česku. Rád bych věděl, jak by soud reagoval na žalobu 7 židů, buddhistů nebo muslimů.

Okomentovat