22.2.17

Luděk Šnirch: Vrtěti matematikou? aneb Krátká reakce na článek paní ministryně Vrtěti matematikou

Zbagatelizovat se dají jakékoliv připomínky, naslibovat „změníme kvalitu výuky a budeme se radit“ jistě taky. Mám rád film Skřivánky na niti a v ní krásnou scénu se sliby ministra Všechno bude.

Máme za sebou 6 let JEDNOTNÉ státní maturity z matematiky, čekají nás první jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Zde je pár poznámek.
Začnu přijímačkami:
 • 33 hodnocených otázek (příkladů 17, ale mají více podotázek) na 60 minut, bez kalkulačky a tabulek 
 • Zadání 9 stránek A4, výsledky nutné přepisovat (včetně postupu u některých příkladů) do záznamového archu – další časová ztráta
 • K tomu stres. 
 • Myslíte, že testujeme myšlení nebo rychlost ve stresu ze sebe sypat nacvičené algoritmy, k čemuž již výuka matematiky na ZŠ i na SŠ logicky směřuje?
 • Zkuste si to, testy jsou přístupné třeba zde
Maturita:
 • Pro SOU, nadstavby i elitní gympl stejná, byť mají gymply až dvojnásobnou dotaci výuky (tedy mnohem více možnosti procvičovat) v kombinaci s příbuznými předměty jako je fyzika atd. – demotivační pro gympl (lehké, přesto se chtějí ústavně soudit) - že mají dnes o jednu maturitní zkoušku proti SOŠ méně (praktická maturita), to jim nevadí, to se nesoudí.
 • Ubude kvůli maturitě z CJ a z matiky maturita na úkor odborných předmětů? To pak budete mít budeme vyučené, kteří znají logaritmickou rovnici, ale neumí své řemeslo? Nebo bude maturit na odborných školách 6 (dnes je jich většinou 5). Výuka 3 státních předmětů taky bude muset posílit hodiny na úkor odborných předmětů a praxe.
 • 15 stránek A4, 37 příkladů (s tabulkami a kalkulačkou) na 105 minut (úloh 26, ale opět samostatně hodnocené podotázky), opět záznamový arch beroucí čas, opět nervozita a stres k tomu. 
 • Objevování krásy matematiky a myšlení se u studentů povětšinou vytratilo, zůstaly jen negativní pocity biflování algoritmů bez propojení na praxi života a kompetence, které po nás žádá RVP.
 • Myslíte, že testujeme myšlení nebo jen rychlost ve stresu ze sebe sypat nacvičené algoritmy, k čemuž již výuka matematiky na ZŠ i na SŠ logicky směřuje?
 • Neměnná forma a množství úloh hodnocených bez postupu vede k snadnosti opisování, studenti již vymysleli velmi sofistikované způsoby, za kterými bude vždy Cermat při této formě testu pozadu. 
Proč je maturita z matematiky jednotná?

Do roku 2011 nikdy nebyla jednotná a nikdo nezpochybňuje právně ani věcně diplomy a znalosti do té doby získané. Maturita z matematiky ano, ale proč jednotná?

Nikdy nemůžeme jednotnou zkouškou dosáhnout souběžně motivaci na elitním gymnáziu a na SOU.

A k čemu nám je demotivace či množství propadlých u maturit?

Co získá stát tím, když 4 roky dotuje vzdělávání a pak desetitisíce studentů neudělají maturitní zkoušku?

Mají ukončené středoškolské vzdělání bez maturity, znalosti a dovednosti si nějaké odnesli, ale právní řád ČR a požadavky na zaměstnání nikde ukončené středoškolské vzdělání bez maturity neuznává (stačí kouknout do živnostenského zákona či požadavku na výběrová řízení státní správy). Školám šestiletí studenti nevadí, je jich málo, tak skládají maturity opakovaně a stát to opět dotuje.

Školství je rozhodování bez analýz.

Vždyť co se po 6 letech jednotné státní maturity zlepšilo ve výsledcích vzdělání maturantů?

Počty propadlých rostou.

Umějí maturanti více? Máme analýzy?
A měníme maturity dál.

Lidský přístup k této kdysi památeční zkoušce se vytratil, u studentů zůstal jen pocit co nejrychleji na tento neosobní způsob hodnocení zapomenout.

Posiluje se nedůvěra v učitele, musí se čím dál více hodnotit centrálně. Což systém opět prodražuje.

Stojí to přes 100 milionů ročně, ale co přineslo?

Vidíte opravdu zlepšení?

I po 6 letech jednotných maturit chybí jakákoliv zpětná vazba pro učitelé o úspěšnosti maturantů – co jim šlo, co ne atd., učitel maturanta učí, ale nehodnotí, nedozví se krom známky nic, co mu šlo, co nešlo – pochopitelně mluvím o anonymizovaných datech, aby se dalo zkoumat, co obecně studentům jde a co ne.

Pár údajů v procentech o počtu propadlých doufám nikdo zpětnou vazbou nenazývá.

Data jsou, ministerstvo je však odmítá publikovat.

Jedině, kdo profitují z celého systému, jsou organizátoři kurzů k doučování a připravování se na matematiku. Tím se myšlení populace nezlepší, je to jen krátkodobé nabiflování algoritmů s nulovou dlouhodobou účinnosti dopadu na život. Oblíbená studentská metoda Nalej-vylej.

Ke škodě společnosti.

Mě na matfyzu učili, že matematika je o přemýšlení, a ne o biflování (za nabiflovaní nás nekompromisně vyhazovali od zkoušky), na řešení problému u zkoušky nám dávali množství času, protože je zajímal způsob přemýšlení a hledání řešení. Vím, co mi matfyz do života dal a jak mi pomáhá ke spokojenosti.

Co nabízí jednotná forma maturity z matematiky (a i forma přijímaček) krom stresu a zvyšování odporu k matematice vážně nevím.

Opakuji, ke škodě společnosti.

(článek reaguje na článek Kateřina Valachová: Vrtěti matematikou)

Žádné komentáře:

Okomentovat