20.2.17

Jiří Kuhn: Z diskuse k povinné maturitě z matematiky

"Zatím si mohli všichni maturanti vybrat mezi cizím jazykem a matematikou, ve chvíli, kdy MŠMT stanoví vyhláškou, které obory budou maturovat z matematiky, ostatní skládají maturitu z cizího jazyka."Pokusím se vysvětlit.
  1. Maturita z matematiky ve společné části maturitní zkoušky je postavena na společném průniku učiva všech středních škol, jejichž žáci mají maturitu z M skládat. Není tedy pravda, že by se ve zkoušce ověřovalo něco, co se někde neučí. MZ z matematiky tak co do obtížnosti není ani zdaleka podobná tomu, čím jsme zamlada prošli my, což nás leckdy vede k mylným soudům. Dnes je postavena jako "nepodkročitelné minimum". Její obtížnost je bez přehánění na úrovni předlistopadových přijímacích zkoušek na SŠ.
  2. Všechny středoškolské obory, pro které má být matematika u MZ povinná, musí mít v učebním plánu minimálně 10 hodin matematiky za 4 roky. Existují obory, kde je povinná hodinová dotace matematiky vyšší, než na gymnáziích. Gymnázia mají v učebním plánu stanoveno právě 10 hodin, tedy toto státem nastavené minimum.
  3. Většina absolventů gymnázií (cca 3/5) pokračuje na vysokých školách, kde matematika nepatří mezi profilové předměty, nebo se na nich ani nevyučuje - lékařské fakulty, právnické, filosofické, přírodovědecké, farmaceutické, veterinární, pedagogické, teologické... Na rozdíl od absolventů většiny středních odborných škol, jejichž zaměření je směřuje hlavně na VŠ, kde je dobrá znalost matematiky předpokladem úspěchu - ČVUT, VŠE, VŠCHT, apod. Přitom na VŠ dnes odchází 2x více absolventů SOŠ a SOU než absolventů z G. Paradoxně tak bude skládat MZ z matematiky spousta žáků, kteří "ji nepotřebují" a většina těch, kteří ji v dalším studiu na VŠ budou potřebovat, z ni maturovat nebudou smět! Ano, čtete správně. Zatím si mohli všichni maturanti vybrat mezi cizím jazykem a matematikou, ve chvíli, kdy MŠMT stanoví vyhláškou, které obory budou maturovat z matematiky, ostatní skládají maturitu z cizího jazyka.
  4. Maturitní zkouška má zákonem stanovené právní důsledky - je podmínkou pro možnost podání přihlášky na VŠ, výkonu určitých povolání či třeba získání živnostenského listu. Z principu by měli mít všichni lidé nastaveny stejně podmínky pro to, aby se mohli dostat na VŠ, stát se policistou nebo dostat živnostenský list pro své podnikání. Různé nastavení podmínek pro maturitní zkoušku tento princip porušuje.

Převzato ze sociální sítě Facebook

1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Souhlas. Maturitu z matematiky ba měli konat všichni, kteří mají nad 10 h matematiky v RVP. Jen jedna připomínka. Ne ostatní, ale všichni skládají maturitní zkoušku z cizího jazyka!

Okomentovat