7.2.17

EDUin: Vzdělávání 4.0 jako reakce na Průmysl 4.0

Na základě konceptu Industrie 4.0, který vznikl před několika lety v Německu, se i v ČR začalo v posledním roce intenzivněji hovořit o tzv. Průmyslu 4.0. Prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence přinese v brzké době zcela zásadní změny do všech oblastí individuálního a společenského života, tedy i přímo do vzdělávání.


Podle prognóz stanovených na základě současného vývoje převezmou během několika let svébytné kognitivní systémy, které jsou již dnes na vysoké úrovni vývoje, roli průzkumníků a vyhledávačů informací i hodnotitelů jejich relevance a budou je předkládat k rozhodnutí. Společně s velmi přesným hodnocením úrovně znalostí a dovedností bude možné vysoce individualizovat vzdělávání s využitím nejlepších prostředků k rozvoji v dané oblasti.

Školy a učitelé budou muset velmi výrazně změnit povahu své činnosti, její smysl a cíl. Stále více se ukazuje, že jejich role bude významně socializační.

Nárůst počtu neveřejných škol, které se s ohledem na zaostávání veřejného vzdělávacího systému snaží tuto vizi naplňovat na základě poptávky ekonomicky silné části rodičovské populace, je dobrým indikátorem toho, že ve společnosti už určitý posun nastal. Je však krajně důležité, aby řízení veřejného vzdělávání na tuto poptávku reagovalo a zabránilo odchodu ekonomicky silných rodičů.

Doporučení Auditu:


  • Zahájit skutečnou a celospolečenskou diskusi na téma společenských a ekonomických změn, a to na úrovni učitelů a rodičů.
  • Ukazovat na příklady škol, které se snaží na probíhající a očekávané změny reagovat a přizpůsobují tomu vzdělávání a výchovu.
  • Hledat inspiraci v zahraničních vzdělávacích systémech, jako je Finsko, které reformují obsah a formu vzdělávání s ohledem na budoucnost.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Škola by neměla mít ve věku umělé inteligence a virtuální reality menší roli, naopak je to šance udržet určitou míru společenské kontroly nad dalším vývojem. Je ale třeba se začít vážně zabývat tím, jakou roli by měla škola a učitelé naplňovat. Pokud k tomu nedojde, ztratí škola smysl, což může mít pro společnost nedozírné následky.“

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence přinese v brzké době zcela zásadní změny do všech oblastí

O prudkém rozvoji umělé inteligence v brzké době jsme se učili už v polovině sedmdesátých let. Začínám se těšit, že už to konečně propukne v plné síle.
Na druhou stranu ale mne stravuje panická hrůza, že školství svůj boj s takovým přívalem inteligence prohraje a ztratí svůj smysl, prostěěě. Pozitivní na tom je snad jen to, že tou intelektovou vývrtkou auditní garant připouští, že ta naše škola pořád ještě nějaký smysl má.
A na třetí stranu, skýtá se tu alespoň nějaká naděje, že odborníci na školství, konzultanti, znalci a garanti by mohli získat nové, prudce inteligentní umělé soudruhy navzdory inovačně vyprahlé české kotlině.

Jiri Janecek řekl(a)...

No nevím...
Často si při čtení Kartouse říkám, jestli to píše člověk a nebo počítač vybírá, řadí a spojuje slova z nějakého korpusu. V tom druhém případě ta revoluce ještě zdaleka nebude za dveřmi... Zatím to mluví jak Jan Fojtík před 30 lety.

"Podle prognóz stanovených na základě současného vývoje převezmou během několika let svébytné kognitivní systémy, které jsou již dnes na vysoké úrovni vývoje, roli průzkumníků a vyhledávačů informací i hodnotitelů jejich relevance a budou je předkládat k rozhodnutí. Společně s velmi přesným hodnocením úrovně znalostí a dovedností bude možné vysoce individualizovat vzdělávání s využitím nejlepších prostředků k rozvoji v dané oblasti."
Mohl by mi někdo vysvětlit, jak to asi funguje? Hlavně to hodnocení relevance informací na jedné a to hodnocení a ta individualizace na druhé straně?

Okomentovat