18.2.17

E-kniha pro vás: Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Přečtěte si nově přeloženou publikaci: Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství, která mohou být využívány tvůrci politik, sociálními partnery, občanskou společností, službami kariérového poradenství a profesními sdruženími, kariérovými poradci a školiteli kariérových poradců.

Žádné komentáře:

Okomentovat