10.2.17

Argumenty pro vznik Zákona o České pedagogické komoře

Přinášíme námět ze skupiny Pedagogická komora - diskuze na sociální síti Facebook. Pokud nemůžete diskutovat k problematice pedagogické komory na sociální síti, můžete i zde.

  1. Většina profesí, které vyžadují vysokoškolské vzdělání, má vlastní profesní komoru. Učitelé nikoliv.
  2. Profesní komora jako samoregulační orgán se ukázala velmi efektivní a prospěšná v případě lékařů, stomatologů, lékárníků, architektů, daňových poradců, soudců nebo advokátů a mnoha dalších profesí.
  3. Komora přispěje ke zvýšení prestiže učitelského povolání, protože učitele bude reprezentovat oficiální organizace s vysokým počtem členů.
  4. Komora přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, protože se cíleně zaměří na další vzdělávání učitelů.
  5. Komora umožní přijímání kvalitnější legislativy v oblasti školství a vzdělávání, protože jejím prostřednictvím budou moci učitelé vyjádřit postoj, který bude reprezentovat názor celé profesní skupiny.
  6. Komora zformuluje profesní etický kodex, který je obvyklý v USA a zemích Evropské unie nejen v profesi učitele, ale také novináře, knihovníka, lékaře, úředníka atd. Etické kodexy nebo jejich obdoby už přijala řada profesních organizací i v České republice.
  7. V současné době učitele reprezentují především odbory, ale ty nejsou profesní, nýbrž zaměstnaneckou organizací. Navíc sdružují i nepedagogické pracovníky školství. Členská základna odborů je nízká a nereprezentují všechny učitele. Problematika vzdělávání, etiky a legislativy (kromě zaměstnaneckých vztahů) stojí mimo jejich kompetenci.
  8. Učitelských organizací je velmi mnoho a počet jejich členů je minimální. Nejsou oficiálním partnerem ministerstvu školství a na jejich názor není brán zřetel.

3 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

Jen poznámka - musí na to vzniknout nový zákon? Nemůže být vznik komory dán novelou zákona o pedagogických pracovnících?

Nicka Pytlik řekl(a)...

V každém případě musí být pro pedagogického pracovníka členství v komoře povinné.
Za člena komory může bý přijat jen alternativní pedagogický/á pracovník/ice. To jest ten/a, který/á se za něj/ni sám(a) považuje, a/nebo je za takového/takovou považován(a) významnou částí pedagogického sboru na základě skutečných či domnělých (antropologických, multikulturních nebo didaktických) indikátorů.

Jirka řekl(a)...

Konečně pořádná pravidla. Stručná a srozumitelná.

Okomentovat