8.2.17

31. 3.: Konference Cesty ke vzdělávání: praxe alternativ

Tématem druhého ročníku konference pro rodiče a učitele o proměnách základního školství a různých cestách k dobré škole pro současný svět je praxe současných alternativ. Průkopníci vzdělávání ne-klasického střihu přijdou na vlastních příbězích ukázat, co přesně to znamená vzdělávat (se) v tzv. alternativní škole. Otevřeme diskuzi o výhodách, pochybnostech, silných i potenciálně rizikových místech tzv. alternativních přístupů.

Nově pořadatelé připravili také 3 praktické workshopy a panelovou diskuzi za účasti těch, o které jde na prvním místě - absolventů alternativního vzdělávání!

Přednášet a diskutovat budou např. Mirka Kellovská a Michal Hammer (ZŠ Montessori Na Beránku), Jan Prašivka ("Škola pro život" ZŠ Jablonec nad Nisou), Karel Rýdl (FF UPCE) nebo Jan Sýkora (ZŠ Hučák).

Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání k inspiraci a diskuzi o možných podobách základního vzdělávání, a to nejen v Hradci Králové.

Konference se koná v pátek 31.března 2017 od 9.00 do 17.00 v Knihovně města Hradec Králové (Wonkova 1262) v sále Centra celoživotního vzdělávání.
Registrační formulář (povinný)

Web konference

Program konference

8.15 – 9.00 Registrace účastníků, ranní káva

9.00 – 9.15 Zahájení: přivítání účastníků a úvodní slovo

Dopolední blok

9.15 – 10.00 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.: „Současnost a perspektivy tzv. alternativ v českém vzdělávání“ (Univerzita Pardubice)

10.00 – 10.10 Přestávka

10.10 – 11.00 Mgr. Michal Hammer a Mgr. Miroslava Kellovská: Školní prostředí a role autentického učitele v Montessori škole (Montessori ZŠ Na Beránku)

11.10 – 12.00 Mgr. Jan Prašivka: Škola pro život (ZŠ Jablonec nad Nisou)

12.10 – 13:00 Mgr. Jan Sýkora: Jenská škola na škále svázanosti a odvázanosti (ZŠ Hučák)

13.00 – 14.00 Oběd

Odpolední blok

14.00 – 15.00 Paralelní workshopy
  • Mgr. Klára Zdechovská: Hudební výchova v alternativním školství
  • Mgr. Jan Sýkora: Cesta ke komunitní škola – základní kroky vedoucí k založení komunitní školy
  • Mgr. Lenka Škultétyová: Hejného matematika – okénko do praktického fungování
15.00 – 15.15 Přestávka

15.15 – 17.00 Beseda s absolventy alternativních škol a (jejich) vyučujícími

17:00 Zakončení konference

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Už aby tady byla doba, kdy všechny typy a varianty alternativních škol vytvoří zdejší hlavní vzdělávací proud, a na posledních pěti, možná šesti školách státního vzdělávacího skanzenu bude vykonáván plnohodnotný dozor české školníé inspekce stran plnění školních vzdělávacích plánů, rozklíčovávání kompetencí, prořezávání témat a vystupování výstupů.
Pak bude české školství s konečnou platností spaseno. Tak co, paní ministryně, není už čas zavřít krám a předat agendu Kartousovi?

Okomentovat