11.2.17

1. 3.: Národní konference o mládeži 2017 - Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (Národní agenturou programu Erasmus+ v ČR) pořádají Národní konferenci o mládeži 2017 s podtitulem „Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?“. Akce se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze (Technická 2710/6, Praha 6) ve středu 1. března 2017 od 9 do 17:30 hodin.

Na konferenci je nutné se registrovat na adrese www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/narodni-konference-o-mladezi-2017/ nejpozději do 17.2. 2017.

Akce je určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, kteří mají zájem profesně růst jako jednotlivci a současně rozvíjet činnost organizací, ve kterých pracují. Jejím cílem je prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking. Konference je organizována v rámci střednědobého vyhodnocení národní Koncepce podpory mládeže 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež.

V rámci programu proběhnou odborné příspěvky z řad odborníků v oblasti práce s mládeží; diskuze k současným trendům v oblasti práce s mládeží, příklady dobré praxe projektů realizovaných v programu Erasmus+ mládež a tematické interaktivní workshopy:
  1. Tradiční a nové metody v práci s mládeží
  2. Interaktivní workshop ke zdrojům financování
  3. Jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže
  4. Stavíme pro Inkluzi – mosty mezi sociální prací a prací s mládeží
  5. Participace mládeže skrz strukturovaný dialog
Program akce naleznete zde: Národní konference o mládeži_program.pdf.Žádné komentáře:

Okomentovat