22.1.17

Zdeněk Sotolář: Začala válka mezi experty na školství a první obětí má být Václav Klaus ml.

Zahájil ji náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech výstřelem proti Václavu Klausovi ml. v článku Klaus mladší není expertem na školství, jen se za něj vydává.

Přitom svět médií se experty hemží. Je divné, že panu profesorovi nevadí experti EDUinu. Mám na mysli především Pata a Mata českého diskurzu o školství a vzdělávání pány Feřteka a Kartouse. Václav Klaus ml. – na rozdíl od těchto dvou expertů – se ve školství pohybuje nesrovnatelně déle (jak víme, nedostudovaný Feřtek nikdy neučil a Kartous vzal ze školy rychle kramle, asi dobře věda, na co stačí).

Možná bude užitečné si připomenout definici experta z Hodiny duchů: praxe nevzdělanosti K. Liessmanna: „Význam experta na vzdělání nespočívá ani tak v kvalitě jeho expertízy jako v mediální pozornosti, jíž požívá. Tím velmi podstatně ovlivňuje veřejnou náladu a všudypřítomný obraz o školách, učitelích a univerzitách.“ Ta sedla! – Je zjevné, že experti nezamořili pouze Česko.

Nejde o nějaké expertství, zda ano, či ne – jde o to, na které straně, kdo stojí. Náměstek Štech se stal odbornou ikonou inkluze, kterou Václav Klaus ml. kritizuje. Zatímco experti EDUinu v tomto punktu drží s ministerstvem basu. A podobně Klaus ml. kritizuje další kroky MŠMT, jako kariérní řád, zatímco experti EDUinu kolem našlapují obvykle velmi opatrně, aby se vlk nažral, ale MŠMT zůstalo celé.

Kdo bude další na odstřel? Bude následovat garážový masakr na sv. Valentina jako v Chicagu za prohibice? – Špatné přirovnání. Ono jde spíše o svatou válku. Jak píše Liessmann: "...debaty o vzdělání stále častěji připomínají podobu věroučných bojů a expert na vzdělání přitom hraje roli proroka." A falešných proroků máme ve školství stejnou hojnost jako expertů, odborných konzultantů a znalců.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

stejnou hojnost jako expertů, odborných konzultantů a znalců

Nebylo by až tak od věci, kdyby se odborníci na školství začali mezi sebou řezat až do naprostého vykořenění. Nejspíš by to školství samotnému jen a jen prospělo.
Nesmíme ovšem opomenout, že míru expertství experta je oprávněn posuzovat jen expert kovaný.
Jen si myslím, že nastal čas při výčtu všech těch odborníků, konzultantů a auditorů začít používat přívlastek 'nezávislý'. Není expert, jako expert.
Věrozvěsti zářných zítřků naplňování veškerých oprávněných potřeb jednoho každého a všeobecné konkurenceschopnosti na věčné časy, spojte se!

poste.restante řekl(a)...

Nezávislí jsou samozřejmě pouze experti z neziskovek a OPS.

Myslím, že V. Klaus mladší je prostě vybrán jako symbol.
Na rozdíl od "opravdových a nezávislých expertů" má reálné zkušenosti ze školství. Když se podaří zdiskreditovat jeho, pak už každý další expert, nebo jen člověk s vlastním názorem bude předem diskvalifikován z diskuse, protože má za sebou "morální škraloup" tím, že se "namočil ve školství" a tudíž nemůže být objektivní.

Navíc útok na VK ml. je ještě usnadněn tím, že skutečně není nezávislý - je to deklarovaný expert ODS. "Popularita" jeho otce už obraz jen dotváří.

Nicka Pytlik řekl(a)...

má za sebou "morální škraloup" tím, že se "namočil ve školství"

No jistěěě!
To snad ani není znamení hanby, to je přímo prokletí. Načichnout zatuchlostí mariotereziánských školních chodeb... Není šance v porovnání s jarní svěžestí eduínů, scioškol, a alternativ vůbec. Tolika nových vizí, takových let osvěty, všelijakých výzkumů, rozborů, kulatých stolů, diskusních fór, auditů, seminářů, kbelíků špíny chlístaných vůkol... a pořád jen alternativa. Aja jaja jaj

Okomentovat