19.1.17

Učitelé mají možnost použít nový otevřený vzdělávací zdroj o hoaxech a propagandě

Válečná i komunistická propaganda, hoaxy i nástroje prokremelské propagandy jsou součástí tří devadesáti minutových bloků, které mohou učitelé mediální či občanské výchovy nově využít ve výuce. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.

Pokud chtějí učitelé pomoci žákům a studentům porozumět současnému světu, měli by pracovat s aktuálními událostmi, které ale v žádné učebnici nenajdou. Pokud se pokusí aktuality sami zpracovat, hrozí, že než se jim to podaří, bude událost již neaktuální a překrytá novějšími informacemi. Tento problém je typický pro témata spojená s mediální výchovou. Proto učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka ke své přípravě o hoaxech a propagandě vypracoval i podklady pro učitele: “Nejedná se o kompletní metodiku, jsou zde především informační texty, videa a obrazové materiály, jejichž vyhledání a výběr ušetří učitelům mnoho hodin času. K dispozici je i popis jednotlivých událostí a tipy na aktivity, které může vyučující dále rozpracovat.” Vedle výuky mediální výchovy je Michal Kaderka spoluzakladatelem a koordinátorem Aliance pro otevřené vzdělávání. Ta se zabývá podporou rozvíjení otevřených vzdělávacích zdrojů a kulturou sdílení v komunitě učitelů.

“Pro rychlé předávání zkušeností z výuky je důležité, aby sdílené materiály měly charakter otevřeného vzdělávacího zdroje a učitelé si mohli podklady vylepšovat a rozšiřovat, aniž by porušovali autorská práva,” sdělila koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z EDUinu.

Otevřený vzdělávací zdroj (OER - z angl. zkratky Open Educational Resources) je vzdělávací materiál, který nejen že je dostupný bezplatně, ale především je zveřejněný pod veřejnou licencí (např. Creative Commons), jejíž varianta umožňuje zásahy do díla bez obav porušení autorských práv. OER tak podporují vytváření a postupné vylepšování či rychlou aktualizaci již vytvořených děl.

Žádné komentáře:

Okomentovat