18.1.17

Strategii digitálního vzdělávání připravili lidé z praxe

Šťastný člověk, který rozumí světu a dokáže se v něm uplatnit. Taková je vize Strategie digitálního vzdělávání, která vznikla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. “Digitální technologie jsou součástí moderního života. Čím víc jim budeme rozumět a budeme je umět využívat k vlastnímu vzdělávání a tvůrčímu uplatnění, tím lépe pro jednotlivého člověka i pro konkurenceschopnost České republiky,” komentuje perspektivu tvůrců Strategie náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.


Otevřené a dostupné vzdělávací zdroje, digitální gramotnost, informatické myšlení a digitální technologie ve školách – to jsou čtyři pilíře cesty k digitálně vzdělanému a úspěšnému Česku. “Strategie je první krok, důležité je, jak se bude naplňovat. Ale jsem rád, že na ní pracovali lidé z praxe, kteří znají potřeby žáků a možnosti českých škol i mimoškolního vzdělávání. Jako učitel informatiky doufám v její realizaci,” komentuje Dan Lessner z Jednoty školských informatiků.

“Digitální technologie se staly součástí každodenního života naší společnosti a to se všemi pozitivy i negativy. Na tuto skutečnost by měli být jedinci školou připravováni, v tomto duchu vychováváni, vzděláváni,” komentuje svou perspektivu ředitel Základní školy v Praze Kbelích Tomáš Hušek. “Strategie digitálního vzdělávání je klíčovým dokumentem, postihujícím tuto důležitou oblast komplexně od analýzy, popisu stavu, vývoje, přes vize, cíle, až po konkrétní opatření, aktivity a finanční podporu. Není tedy pouhým dokumentem poskytujícím návrhy, doporučení co by školy měly dělat, jakou cestou se ubírat, ale je skutečným nástrojem a prostředkem konkrétních kroků na nejvyšší státní, následně krajské a obecní úrovni, až po reálné kroky realizované na školní úrovni,” dodává Tomáš Hušek.

Někteří učitelé zvažují, zda není lepší žákům techniku zabavit, aby se soustředili na učení. Nejen děti, ale i mnozí dospělí mají problém koncentrovat se na těžký úkol, když mají na konci ruky mobil se snadnou zábavou. Vykázat techniku ze škol ale podle tvůrců Strategie nepomůže. “Technika je všude kolem, takže je lepší se s ní naučit dobře zacházet – tady může být důležitá role učitelů, kteří žákům ukáží a postupně je naučí, jak odolat rychlému potěšení z kontrolování Facebooku a místo toho vytvořit něco nového, hodnotného,” nebo Daniela Růžičková, spoluautorka Strategie.

Strategie určila prioritní cíle

  • vytvářet a využívat otevřené vzdělávací zdroje,
  • učit nově prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšit práci žáků s informacemi a digitálními technologiemi
  • a rozvíjet informatické myšlení.

V současné době ministerstvo oslovuje vysoké školy s výzvou v programu OP VVV. Ve spolupráci vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí vzniknou koncepční materiály pro střední a základní školy pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků.

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"postupně je naučí, jak odolat rychlému potěšení z kontrolování Facebooku a místo toho vytvořit něco nového, hodnotného"

Hezké, ale naivní.

Okomentovat