23.1.17

Společné vzdělávání je přirozená věc: Jan Zadražil

„Míra inkluze podle mne ukazuje celkovou vyspělost společenství, které ji provádí. Je to věc prospěšná oběma stranám,“ říká divadelní, filmový a seriálový herec Jan Zadražil. „Společné vzdělávání dává možnost necítit se odstrčeným, stigmatizovaným a nepotřebným a zároveň šanci uvědomit si, že lidé jsou různí, ale od každého se můžeme učit. Stačí k tomu otevřená mysl a otevřené srdce. To je přidaná hodnota společného vzdělávání,“ vysvětluje Jan Zadražil svůj názor na společné vzdělávání dětí se znevýhodněním spolu s ostatními dětmi v běžných školách. Jeho hlavní smysl vidí zejména v rozvoji sociálních dovedností a otevřenosti. „Společné vzdělávání učí toleranci k odlišnosti, empatii a boří bariery mezi lidmi. Tedy něco, co je v dnešním světě neobyčejně potřeba. Na obou stranách.“


Dětem se znevýhodněním a jejich spolužákům tak podle Jana Zadražila, společné vzdělávání přináší obohacení pro celý další život. „Jedinečné zkušenosti, výzvy, pocit sounáležitosti a zodpovědnosti. Tedy velice podstatnou výbavu do života.“

V případě Jana Zadražila, který je sám otcem dvou dcer, nejde však jen o teoretický názor a životní postoj. „Obě moje dcery navštěvovaly základní školu, která měla inkluzi přímo obsaženou v prioritách učebního plánu. Jsem na to pyšný. Kdyby nic jiného, zavdalo nám to mnoho důvodů k debatám o jinakosti, jejímu přijetí, přístupu k životu, k jeho smyslu a překonávání překážek, které před nás staví. Za to jsem vděčný,“ popisuje svou osobní zkušenost rodiče, jehož děti byly vzdělávány společně s dětmi s různým znevýhodněním.

Nemalé osobní zkušenosti má Jan Zadražil také přímo s lidmi se zdravotním postižením. Už řadu let je totiž patronem společnosti DownSyndrom CZ, která podporuje děti a dospělé, kteří se narodili s touto chromozomální odchylkou a jejich rodiny. „Již osmým rokem se potkávám s kamarády ve Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Za tu dobu se z dětí stali dospělí. Jsou to citliví, vnímaví, pozitivně naladění mladí lidé. Mají své sny i trápení. Hledají své místo a smysl na tomhle světě a všichni doufají, že najdou v životě lásku a budou šťastní. Jsou součástí mého života a mám je rád. Ukazují mi cestu a dávají naději. A to není málo,“ říká Jan Zadražil, který se pravidelně a aktivně zapojuje do řady akcí pořádaných touto neziskovou organizací, včetně aktivní účasti v pozici asistenta na ozdravných a rekreačních pobytech.

Společně s dětmi s Downovým syndromem si mimo jiné zahrál také ve dvou divadelních hrách. V roce 2009 ve hře „Chlapec z planety D. S." a v roce 2015 ve hře „Mladý princ“, obojí v režii divadelní režisérky a spisovatelky Olgy Struskové. Na prvním představení přitom jeho spolupráce s touto komunitou vznikla. „Hned moje první setkání s těmito dětmi pro mne bylo zážitkem, na který se nezapomíná. Jejich nadšení pro věc, upřímnost a radost ze života - to jsou důvody, proč si přeji je potkávat znovu. Jsou mým vzorem a pokaždé mne přesvědčí, že má smysl dívat se na svět dětskýma očima,“ uzavírá Jan Zadražil.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Obě moje dcery navštěvovaly základní školu, která měla inkluzi přímo obsaženou v prioritách učebního plánu*.

To je ale báječné, že to u nás takhle hezky funguje už drahně let.
Podstatné je, aby si rodiče mohli bez problémů vybrat, do které školy budou jejich děti také bez problémů docházet. Otázka zní, mohou? A bez problémů?

* programu, pozn. pytlici

poste.restante řekl(a)...

„Společné vzdělávání dává možnost necítit se odstrčeným, stigmatizovaným a nepotřebným a zároveň šanci uvědomit si, že lidé jsou různí, ale od každého se můžeme učit. Stačí k tomu otevřená mysl a otevřené srdce. To je přidaná hodnota společného vzdělávání,“

Kéž by stačila jen otevřená mysl a srdce. Jenže ono je to taky tak "trochu" o penězích, víme?

No, ale jako princip to není špatné.
Třeba by k "převýchově zločinců stačilo totéž".
Což takhle trojnásobného vraha místo doživotí jen pořádně a láskyplně obejmout?

Jana Karvaiová řekl(a)...

http://vary.idnes.cz/hendikep-obrna-jakub-beran-skola-zs-cheb-inkluze-skolstvi-pmk-/vary-zpravy.aspx?c=A160816_151405_vary-zpravy_pkz

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podle mnohých indícií jsem měl zato, že rodič má při výběru školy pro svoje dítě nepominutelné právo svobody volby s nejvyšší prioritou.

Okomentovat