13.1.17

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

Dokumenty ke stažení:


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017

V Praze dne 12. ledna 2017 Č. j.: MSMT-1281/2017-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017 následovně:

a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;
b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO- 1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného vPříloze 2 tohoto sdělení;
c) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO- 2 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného vPříloze 3 tohoto sdělení;
d) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 4 tohoto sdělení;
e) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin TP-1 a ZP- 1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného vPříloze 5 tohoto sdělení;
f) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SP-2, SP- 2-A, SP-3-T s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 6 tohoto sdělení;
g) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SPUO-3- A, TP- 2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 7 tohoto sdělení.

Příloha 8 tohoto sdělení pak obsahuje podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období roku 2017. Smyslem podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a dílčích zkoušek, a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

Mgr. Václav Pícl, v. r. náměstek pro řízení sekce vzděláváníŽádné komentáře:

Okomentovat