13.1.17

Zlepšení a modernizace vzdělávání (sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů)

Prosperita Evropy a její způsob života se zakládají na její největší hodnotě – lidech. V měnící se společnosti a globálním konkurenčním prostředí má kvalitní vzdělávání pro EU klíčový význam v tom smyslu, že může pomoci zajistit sociální soudržnost, konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst. Abychom mohli plnit cíle v oblasti tvorby pracovních míst, hospodářského růstu, investic a konkurenceschopnosti, které vycházejí ze sociální spravedlnosti, musíme investovat do mladých lidí. Poskytování vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny je jednou z nejlepších investic, kterou může společnost učinit.


1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Jak na tolika stranách nenapsat nic konkrétního, to je umění.
A žádná nová myšlenka a tolik blábolů.

Okomentovat