14.1.17

Projektová kancelář MŠMT

Vykonává koordinační funkci projektového řízení ministerstva a ostatních přímo řízených organizací a zajišťuje administrativní, metodickou a vzdělávací podporu v oblasti řízení projektů a možnostech financování z fondů EU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo realizaci projektu „Vytvoření, rozvoj a provoz projektové kanceláře MŠMT“ (dále jen Projektová kancelář MŠMT, PK MŠMT), reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003534. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa.

Předmětem projektu PK MŠMT je:
  • Navrhnout činnosti, úkoly, personální a vzdělávací potřeby PK MŠMT;
  • Zpracovat analýzu současného stavu projektového řízení na MŠMT a ostatních přímo řízených organizací;
  • Identifikovat potřeby projektů spolufinancovaných z fondů EU za účelem naplnění strategických cílů resortu, jejichž příjemcem je/bude MŠMT a ostatní přímo řízené organizace;
  • Vytvořit kvalitní podmínky pro efektivní přípravu projektových záměrů a řízení projektů a realizaci projektů plnící stanovené cíle;
  • Poskytnout konzultační, metodickou a vzdělávací podporu projektovým týmům;
  • Nastavit procesní a organizační rámec fungování PK MŠMT za účelem udržitelnosti.

V návaznosti na výše uvedené si projekt PK MŠMT stanovil za cíl vznik projektové kanceláře jako samostatného útvaru koordinační a metodické podpory pro projekty spolufinancované z fondů EU, implementaci vnitřní řídící dokumentace a metodiky řízení projektů v souladu s dobrou praxí ve veřejné správě a v neposlední řadě snahu o vyšší využití fondů EU pro spolufinancování rozvojových projektů MŠMT a ostatních přímo řízených organizací v souladu se strategickými cíli resortu.

Projekt Projektová kancelář MŠMT zahájil svou činnost 1. října 2016. Plánované ukončení projektu bude v termínu 30. 9. 2022. Více informací o projektu naleznete zde.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Tak fajn, a proč tedy celou řadu z těchto činností MŠMT přepinklo na MAS (místní akční skupiny), které mají totéž vykonávat v rámci naprosto nesmyslných MAP? Proč se peníze lijí do kanálu místo toho, aby se poskytly školám?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Protože peníze jsou a je třeba je rozfofrovat. A ti lidé tam určitě mají práci na dohodu, ne? Vy byste si nechtěla přivydělat skoronicneděláním?

Okomentovat