14.1.17

Přijďte si popovídat se svými budoucími učiteli

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 otevře od 1. září 2017 vedle tříd s osvědčeným a úspěšným školním vzdělávacím programem jednu třídu prvního ročníku, kde se bude vyučovat podle nového, alternativního školního vzdělávacího programu. 25. ledna si mohou zájemci o studium promluvit se svými budoucími učiteli.


Svět kolem nás se dynamicky proměňuje, a je proto třeba hledat a otevírat nové cesty k tomu, jak se na život v tomto světě připravit. ALT, nově otevíraná třída Gymnázia Na Zatlance, chce nabídnout budoucím studentům program, který bude systematicky rozvíjet jejich osobnost, a zároveň v něm získají potřebné znalosti a dovednosti.

Školní vzdělávací rogram ALT má za cíl podporovat ve studentech jejich vnitřní motivaci a zvídavost. Výuka bude proto probíhat v integrovaných tematických blocích, které vždy propojují příbuzné obory do větších a smysluplnějších celků, podobně jako se to děje třeba ve Finsku. Velký důraz bude kladen na rozvoj osobnosti studentů, jejich kritického myšlení, samostatnosti a kreativity. Učitelé, působící více v roli průvodců než klasických učitelů, se budou snažit o podporu spolupracujícího a přátelského klimatu, a to i díky využívání moderních pedagogických metod. Na studenty čeká kromě blokové výuky i řada dalších netradičních aktivit, např. expedice, kde si budou prakticky zkoušet to, co se ve škole naučili teoreticky.

Alternativní třída se otevírá od září 2017 a přihlášky k přijímacím zkouškám se podávají do 1. března. Všichni zájemci o studium v této třídě si mohou přijít popovídat se svými budoucími učiteli 25. ledna 2017 na den otevřených dveří.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Proč jen mám ten pocit, že zbytek školy bude nebude stát za nic?
Vytváříte si, vy odborníci na měnící se svět, segregovanou elitu v rámci vlastní školy.

Okomentovat