20.1.17

Občankáři.cz: Gender a etnicita na 1. stupni ZŠ

Ve svých třídách se často setkáváme nejen s problematikou genderové rovnosti, ale také s problematikou rovnosti etnické. Jak k tomuto citlivému tématu přistoupit, jak ho uchopit. Především učitelé základních škol mohou nalézti odpovědi v příručkách Otevřené společnosti o.p.s..

Otevřená společnost o.p.s. nabízí na svém webovém portálu celou řadu zajímavých publikací věnujících se toleranci ve společnosti. V jednom ze svých výzkumů se autorský tým Autorský tým ve složení: Irena Smetáčková a Dita Jahodová (Výzkumná zpráva) a Helena Franke (Projektové dny) věnoval problematice genderové a etnické rovnosti v prostoru základních škol. Na základě získaných poznatků pak vznikla nejen výzkumná zpráva "Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ", ale také sada pracovních listů určených pro projektové dny věnované tomuto tématu.

Odkazy a reference:Zdroj: Občankáři.cz
Žádné komentáře:

Okomentovat