30.1.17

Nová politická strana: 5% pro vzdělávání (AKTUALIZOVÁNO)

O vzniku nové politické strany 5% pro vzdělávání primárně podporující vzdělávání informovaly Parlamentní listy, Česká škola a poté EDUin dementoval informaci, že stojí za jejím vznikem. Důvodem této spekulace byla údajná účast Boba Kartouse, jehož medailonek mezitím z webu strany zmizel. Web stran přináší jen kusé informace a výzva k online komentování vznikajícího programu strany přinesla zřejmě i jeho vandalizaci.

V kapitole O nás na webu petprocent.cz najdeme:

Jsme lidé, kteří se vzděláváním dlouhodobě zabývají a mají pocit, že bychom toho mohli pro naše děti a vnuky dělat mnohem víc.

Naším hlavním cílem je, aby se vzdělávaní stalo opravdovou politickou prioritou. Proto chceme dostat do Poslanecké sněmovny alespoň 10 lidí, kteří kvalitnímu vzdělání rozumí a jsou ochotni za něj bojovat.

Členství ve straně chápeme trochu jinak než u tradičních stran. To je naše výhoda. Členové strany si totiž sami sebe navzájem váží, už proto, že je spojuje myšlenka vzdělávání a jeho politických přesahů.

Ve straně spolu občas nesouhlasíme, zejména ohledně taktiky. Ve všech diskusích se však vzájemně respektujeme, neboť nám nejde o to, druhého v diskusi porazit na hlavu, ale hledáme nejlepší řešení. Uznání chyby není pro člena strany problém, děláme to často, a tím se učíme. Více o sociálních benefitech strany v sekci Naši lidé. :)


Pokusili jsme se zrekonstruovat verzi programu dokončenou iniciátorem strany Kryštofem Kozákem, vedoucím Katedry severoamerických studií na FSV UK, v jehož medailonku nalezneme:

"Nemám rád ani Zemana ani Trumpa ani Putina. Mám dvě děti, jsem učitel, a měl jsem v životě štěstí na dobré učitele. Protože mám obavy z budoucnosti pro naše děti, tak jsem se rozhodl něco dělat pro ty hodnoty, kterým věřím."

AKTUALIZACE: Smazaný medailonek Boba Kartouse:


Bob Kartous
Inspirátor, spoluvydavatel Britských listů, člen EDUin
Jsem číslo 2 ve straně, protože jsem Kryštofovi potvrdil, že jeho myšlenka není úplně mimo. Znám spoustu zajímavých lidí a umím zařídit spoustu věcí.


Jsme lidé, kteří se vzděláváním dlouhodobě zabývají a mají pocit, že bychom toho mohli pro naše děti a vnuky dělat mnohem víc.
Naším hlavním cílem je, aby se vzdělávaní stalo opravdovou politickou prioritou. Proto chceme dostat do Poslanecké sněmovny alespoň 10 lidí, kteří kvalitnímu vzdělání rozumí a jsou ochotni za něj bojovat.

Kryštof Kozák & Bob Kartous

Program ke komentování online


5% pro vzdělávání

PROGRAM STRANY


Program

Motto: Per aspera ad astra.


1. Cíl strany

Cílem strany je, aby Česká republika byla celosvětově známá tím, že má výrazně nadprůměrně vzdělané obyvatele - například všichni budou umět obstojně alespoň jeden cizí jazyk tak, aby mohli bez obav do zahraničí “na zkušenou”.

Postupným cílem pak je získat ve volbách v říjnu 2017 alespoň 5% hlasů od všech, kteří si myslí, že by se problematice kvalitního vzdělávaní měla věnovat mnohem vyšší pozornost než doposud.

2. Východisko: Vzdělávání jako priorita pro budoucnost našich dětí

Nevzdělaná populace je nejen zásadní ohrožení národní bezpečnosti kvůli manipulaci cizích mocností a mediálních oligarchů, ale představuje i zásadní ohrožení pro budoucnost našich dětí a vnuků. I když je kvalitní vzdělání na papíře prioritou téměř všech parlamentních stran, reálně není problému věnovaná taková pozornost, jakou by si zasluhoval.

Svoje sliby bereme vážně, protože si vážíme důvěry našich voličů, se kterými chceme být v kontaktu před volbami i po volbách.

3. Konkrétní sliby, kdybychom v parlamentních volbách v říjnu 2017 dostali 5% hlasů:

Do měsíce předložíme návrh zákona, který do osnov výuky na základních a středních školách zavede možnost využívat nejmodernější výukové metody, jako jsou Khan Academy pro výuku matematiky, Code.org pro výuku abstraktního myšlení, TED pro výuku klíčových kompetencí či RSAanimate pro výuku základů společenských věd. Tyto věci nechceme nikomu nařizovat, pouze upozornit na efektivní možnosti jejich využití ve vzdělávacím procesu.

Do měsíce předložíme novelu školského zákona, který umožní vysokoškolákům vyučovat na středních školách obory, které přímo souvisí s jejich odborností. Fungovalo to tak i za První republiky, a do středních škol to umožní dostat mladé motivované a vzdělané učitele.

Do měsíce předložíme návrh zákona, který bude zřizovat Národní edukativní univerzitu Jana Ámose Komenského, obdobu Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity. Smyslem této instituce bude připravovat mladé motivované učitele na pedagogické výzvy 21. století, v úzké vazbě na praxi ve školách.

Do měsíce předložíme návrh zákona, který bude garantovat začínajícím mladým motivovaným učitelům stabilní kariérní vyhlídky. Od mateřské školy až po univerzity by měli dobří učitelé dostávat plat minimálně 35 000 Kč měsíčně a pracovní dobu 6 hodin denně. Po dvou letech praxe a pozitivním vyjádření ředitele, kolegů a studentů se tento plat navýší na 45 000 měsíčně. Po deseti letech praxe se tento plat po pozitivním vyjádření ředitele, kolegů a studentů zvýší na 55 000 Kč.

Do měsíce předložíme návrh zákona, který znemožní firmám podnikajícím v České republice vyvádět zisky do daňových rájů. V daňových rájích působí přes 11 000 českých společností (http://www.danoveraje.eu/ceske-firmy-v-danovych-rajich/). Očekávané nové příjmy v řádu miliard korun použijeme primárně na náklady předchozích čtyř slibů.

Peníze získané od státu za každý voličský hlas použijeme primárně na kampaň, která se bude snažit získat mladé nadané lidi pro učitelskou profesi a na kampaň propagující využívání moderních výukových metod v rámci školy i mimo školu.

4. Kde na naše sliby vzít peníze?

Rozpočet ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je přibližně 131 miliard ročně. Tyto peníze chceme účelněji a kreativněji využívat.

Protože je vzdělání klíčovou součástí národní bezpečnosti pro budoucí konflikty, chceme nakupovat méně zbraní a některé vzdělávací programy platit z rozpočtu ministerstva obrany.

Velké firmy budou muset platit férové daně. Inspirujeme se prací think-tanku Glopolis ohledně nekalých praktik velkých firem jako Amazon, Facebook, Ikea či McDonalds. V daňových rájích je registrováno přes 12 000 českých firem. Podáme novelu zákona o daních z příjmů, na základě které nebudou firmy podnikající v České republice moci vyvádět svoje zisky do daňových rájů. Takto získané peníze chceme využít pro zkvalitnění vzdělávání.

2. Cíl strany

Cílem strany je, aby Česká republika byla celosvětově známá tím, že má výrazně nadprůměrně vzdělané obyvatele - například všichni budou umět obstojně alespoň jeden cizí jazyk tak, aby mohli bez obav do zahraničí “na zkušenou”.

Postupným cílem pak je získat ve volbách v říjnu 2017 alespoň 5% hlasů od všech, kteří si myslí, že by se problematice kvalitního vzdělávaní měla věnovat mnohem vyšší pozornost než doposud.
Další konkrétnější body programu (pro vážnější zájemce):

3. Ověřování vzdělanosti

Aby mohlo být dosaženo cílů strany, je třeba průběžně ověřovat, jak je kdo vzdělaný. U základních věcí jako znalost cizího jazyka, vyjadřování v českém jazyce či matematice není ověřování tak obtížné. Ověřování nemá sloužit tomu, aby byl někdo potrestán, nebo aby se žáci rozřadili do percentilových skupin s nevyřčeným dodatkem, že ti lepší se budou mít líp a ti horší hůř. Má identifikovat, kdo potřebuje pomoc a s čím, případně kdo má potenciál v čem se dál zlepšovat a rozvíjet.

4. Nadaní motivovaní učitelé

Aby bylo dosaženo cílů strany, je potřeba přitáhnout do školství na všech úrovních nadané a motivované učitele. Proto je právě tento bod jedna z klíčových priorit strany.Chceme proto dlouhodobě pracovat na zvyšování společenské prestiže kvalitních učitelů, a to nejen z hlediska zlepšení jejich pracovních podmínek, ale i za pomoci informačních kampaní.

3. Sexuální výchova

Jsme strana sexuálního vzdělávání proti sexuálnímu tmářství. Aktivně pracovat na tom, aby ženy nevěděly, jak fungují jejich těla, je podle nás zločin svého druhu. Aktivně pracovat na tom, aby muži nevěděli, jak fungují jejich těla, je podle nás zločin svého druhu.

Chceme za pomoci kvalitní sexuální výchovy výrazně snížit počet nechtěných těhotenství i počet potratů.

4. Učňovské školství

Jsme strana kvalitního učňovského školství. Chceme, aby každý vyučený uměl obstojně alespoň jeden světový jazyk, aby mohl jít do světa “na zkušenou”. Pokud střední odborná učiliště nejsou schopna zajistit dostatečně kvalitní výuku jazyků, budeme se jim snažit pomoci.

5. Historický odkaz

Kolektivní paměť je jeden z úhelných kamenů naší strany v oblasti vzdělávání. Historický odkaz je pro nás důležitou součástí vzdělávání.

Jsme stranou Jan Ámose Komenského, migranta a nepřítele státu.
Jsme stranou Tomáše Garrigue Masaryka, který se zastával nespravedlivě obviněných Židů, i když tím popudil většinu tehdejší české společnosti.
Jsme stranou Karla IV., kromě pogromů, proti kterým mohl udělat víc.
Jsme stranou Václava Havla, kromě bombardování civilních cílů v Srbsku, proti kterému mohl udělat víc.

Chceme, aby živá a konstruktivní diskuse o naší minulosti fungovala jako inspirace pro budoucnost.

6. Kultura

Kultura je pro nás důležitou součástí vzdělávání. Matrix vyučuje Platónovu jeskyni, Půlnoc v zahradě Dobra a Zla základy etiky, Waking Life základy filosofie.

Chceme, aby školy měly dostatek peněz na to, aby mohly zajistit všem žákům účast na hodnotných kulturních akcích.

Chceme, aby školy měly dostatek peněz na to, aby samy mohly organizovat kvalitní kulturní akce pro žáky, rodiče i širší okolí.

7. Architektura a veřejný prostor

Chceme, aby interiéry a exteriéry každé školy působily atraktivním a inspirativním dojmem – jako prostory, kde chcete pracovat či studovat. Za tímto účelem předložíme návrh zákona, který bude obsahovat i rozpracované finanční zhodnocení náročnosti projektu revitalizace škol.
8. Inkluze

Jsme stranou pro inkluzi, která má všechny ve třídě obohacovat a ne obtěžovat. S nevidomými kamarády je docela legrace, slepou bábu hrají ze všech nejlíp. Aby inkluze fungovala, je potřeba aby ve třídě byl na každého žáka s hendikepem jeden pedagog navíc. Chceme, aby školy dostaly dostatek prostředků, aby mohly zajišťovat inkluzi, která je prospěšná všem ve třídě.
Myšlenková východiska pro naše politické postoje:

5.1. Vzdělávání a uplatnitelnost

Dobré vzdělání vede mimo jiné k dobré uplatnitelnosti na trhu práce. Vzdělaný člověk totiž chápe svoje přednosti a nedostatky a orientuje se v tom, kde jsou v současné době ekonomické příležitosti. Chceme, aby školy na všech úrovních měly tento cíl na paměti při sestavování svých výukových plánů.

6.2. Vzdělání a hodnoty

Vést mladé lidi ke správným hodnotám, jako jsou odpovědnost, pracovitost, solidarita či úcta ke starším je důležité, nicméně nejlépe se to dělá osobním příkladem. Kvalitní vzdělání sice s hodnotami souvisí, ale škola není jedinou institucí, která má ve společnosti na starosti tento problém.

Listina základních práv a svobod poskytuje dostatečně pružný, ale zároveň jasný hodnotový rámec, který však na mnoha školách není vůbec naplňován. Chceme, aby základní hodnoty z Listiny základních práv a svobod byly promítnuty do vzdělávací koncepce na každém stupni vzdělávací soustavy.

3. Vzdělaný člověk

Vzdělaný člověk je ten, kdo se nepovyšuje nad ostatní a sám sebe průběžně vzdělává, protože to považuje za důležité.

Vzdělaný člověk nemusí umět recitovat nazpaměť spousta hesel z Wikipedie, ale přál by si umět alespoň tři jazyky, rád čte knížky všeho druhu, umí bez problémů pracovat s procenty a základy pravděpodobnosti. UMÍ MYSLET

Vzdělaný člověk navíc rámcově chápe debaty o klíčových tématech současnosti a rád se v tomto kontextu dozvídá nové skutečnosti, ať už se jedná o debatu, co se vede o globálním oteplování, migraci uprchlíků či o dramatických technologických změnách, které přeměňují vzdělávací proces.

Pokud narazí na nová fakta, tak si je ověří a dokáže na základě tohoto ověření upravit svoje postoje.

4. Evoluční pedagogika

Jsme na straně různých přístupů ke vzdělání, pokud vedou k dobrým výsledkům - záleží přeci na každém dítěti. Evoluční pedagogika je pro stranu tak důležitá, že je do detailu rozpracovaná v dalším dokumentu dostupném na www.petprocent.cz.

5. Celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj

Kvalitní celoživotní vzdělávání je podstatou osobního rozvoje. Osobní rozvoj je zárukou spokojeného života, prosperity i kvalitních mezilidských vztahů.

6. Proč jsme strana a ne “hnutí”

Chceme slovu “strana” dát jeho ztracený význam: v politice je potřeba vědět, kterou stranu podpořit a proti komu se vymezit. A my jsme strana v tomto slova smyslu.

7. Pro koho chceme především pracovat

Jsme na straně učitelů, co se opravdu snaží žáky a studenty něco naučit. Chceme jim přidat peníze a snížit jim byrokratickou zátěž.

Jsme na straně rodičů a prarodičů, kteří chápou, že dobré vzdělání je klíčové pro budoucnost jejich dětí a vnuků. Chceme zajistit, aby žádné dítě nemuselo nikdy jít na “špatnou školu”.

Jsme strana lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že vzdělávání je klíčové téma, které má potenciál transformovat českou politiku.

8. Vzdělaný člověk

Vzdělaný člověk je ten, kdo se nepovyšuje nad ostatní a sám sebe průběžně vzdělává, protože to považuje za důležité.

Vzdělaný člověk nemusí umět recitovat nazpaměť spousta hesel z Wikipedie, ale přál by si umět alespoň tři jazyky, rád čte knížky všeho druhu, umí bez problémů pracovat s procenty a základy pravděpodobnosti. 

UMÍ MYSLET

Vzdělaný člověk navíc rámcově chápe debaty o klíčových tématech současnosti a rád se v tomto kontextu dozvídá nové skutečnosti, ať už se jedná o debatu, co se vede o globálním oteplování, migraci uprchlíků či o dramatických technologických změnách, které přeměňují vzdělávací proces.

Pokud narazí na nová fakta, tak si je ověří a dokáže na základě tohoto ověření upravit svoje postoje.

9. Evoluční pedagogika

Jsme na straně různých přístupů ke vzdělání, pokud vedou k dobrým výsledkům - záleží přeci na každém dítěti. Evoluční pedagogika je pro stranu tak důležitá, že je do detailu rozpracovaná v separátním dokumentu.

10. Inkluze

Jsme stranou pro inkluzi, která má všechny ve třídě obohacovat a ne obtěžovat. S nevidomými kamarády je docela legrace, slepou bábu hrají ze všech nejlíp. Aby inkluze fungovala, je potřeba aby ve třídě byl na každého žáka s hendikepem jeden pedagog navíc. Chceme, aby školy dostaly dostatek prostředků, aby mohly zajišťovat inkluzi, která je prospěšná všem ve třídě.

11. Učňovské školství

Jsme strana kvalitního učňovského školství. Chceme, aby každý vyučený uměl obstojně alespoň anglicky, aby mohl jít do světa “na zkušenou”. Pokud střední odborná učiliště nejsou schopna zajistit dostatečně kvalitní výuku angličtiny, budeme se jim snažit pomoci.

12. Sexuální výchova

Jsme strana sexuálního vzdělávání proti sexuálnímu tmářství. Aktivně pracovat na tom, aby ženy nevěděly, jak fungují jejich těla, je podle nás zločin svého druhu. Aktivně pracovat na tom, aby muži nevěděli, jak fungují jejich těla, je podle nás zločin svého druhu.

Chceme za pomoci kvalitní sexuální výchovy výrazně snížit počet nechtěných těhotenství i počet potratů.

13. Historický odkaz

Kolektivní paměť je jeden z úhelných kamenů naší strany v oblasti vzdělávání. Historický odkaz je pro nás důležitou součástí vzdělávání.

Jsme stranou Jan Ámose Komenského, migranta a nepřítele státu.
Jsme stranou Tomáše Garrigue Masaryka, který se zastával nespravedlivě obviněných Židů, i když tím popudil většinu tehdejší české společnosti.
Jsme stranou Karla IV., kromě pogromů, proti kterým mohl udělat víc.
Jsme stranou Václava Havla, kromě bombardování civilních cílů v Srbsku, proti kterému mohl udělat víc.

Chceme, aby živá a konstruktivní diskuse o naší minulosti fungovala jako inspirace pro budoucnost.

14. Kultura

Kultura je pro nás důležitou součástí vzdělávání. Matrix vyučuje Platónovu jeskyni, Půlnoc v zahradě Dobra a Zla základy etiky, Waking Life základy filosofie.

Chceme, aby školy měly dostatek peněz na to, aby mohly zajistit všem žákům účast na hodnotných kulturních akcích.

Chceme, aby školy měly dostatek peněz na to, aby samy mohly organizovat kvalitní kulturní akce pro žáky, rodiče i širší okolí.

15. Naši lidé

Jsme na straně učitelů, co se opravdu snaží žáky a studenty něco naučit. Chceme jim přidat peníze a snížit jim byrokratickou zátěž.

Jsme na straně rodičů a prarodičů, kteří chápou, že dobré vzdělání je klíčové pro budoucnost jejich dětí. Chceme zajistit, aby žádné dítě nemuselo nikdy jít na “špatnou školu”.

Jsme strana lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že vzdělávání je klíčové téma, které má potenciál transformovat českou politiku.

16. Architektura

Chceme, aby interiéry a exteriéry každé školy působily atraktivním a inspirativním dojmem – jako prostory, kde chcete pracovat či studovat. Za tímto účelem předložíme návrh zákona, který bude obsahovat i finanční náročnost projektu.

17. Kde na to vzít?

Rozpočet ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je přibližně 131 miliard ročně. Tyto peníze chceme účelněji a kreativněji využívat.
Protože je vzdělání klíčovou součástí národní bezpečnosti pro budoucí konflikty, chceme nakupovat méně zbraní a některé vzdělávací programy platit z rozpočtu ministerstva obrany.

Velké firmy budou muset platit férové daně. Inspirujeme se prací think-tanku Glopolis ohledně nekalých praktik velkých firem jako Amazon, Facebook, Ikea či McDonalds. Firmy podnikající v České republice nebudou moci vyvádět svoje zisky do daňových rájů. Takto získané peníze chceme pro vzdělávání.

18. Politika

Máme rádi Zelené, kteří to myslí upřímně. Zaslouží si v Parlamentu taky alespoň 5 procent. Nechceme jim krást voliče.

Máme rádi Piráty, kteří to myslí upřímně. Zaslouží si v Parlamentu taky alespoň 5 procent. Nechceme jim krást voliče.

Chceme “ukrást” především chytré voliče TOP 09, ANO, TOP09, ODS, KSČM, i ČSSD...

19. Elitářství a nálepkování

Abyste mohli mít nápad na komplexní novou stranu, je dobré být vzdělaný. I když proti nám budou protivníci používat nekorektní nálepky jako “pražská kavárna”, “sluníčkáři” či “vítači”, nijak se nás to nedotkne, protože víme, že i když jsme z Prahy, i když přemýšlíme o věcech, i když máme rádi Slunce (i Měsíc), i když bychom tu rádi přivítali pár syrských au-pair, tak to neděláme z namyšlenosti. Opravdu si nemyslíme, že jsme lepší než ostatní.

Opravdu vzdělaný člověk se naučil i pokoře, a to i té intelektuální. Lidé s horším vzděláním nejsou horší než my a vážíme si jich úplně stejně jako lidí s lepším vzděláním. Pokud však někdo na veřejnosti šíří nepodložené názory, budeme mu je konstruktivně a bez urážky vyvracet.

Když někdo něco důležitého neví, tak ho za to nikdy neurážíme. Pokud se někdo něco nového důležitého dozvěděl, je to pro nás vždy důvod k radosti, neboť tím naplňujeme širší cíle strany.

20. Chyby

Jsme mladá strana, která se učí ze svých chyb a nestydí se za to.
Uvědomujeme si, že chyby jsou důležitou součástí procesu kvalitního vzdělávání.

21. Priority

Máme i dlouhou verzi programu, ve kterém se vyjadřujeme k většině důležitých společenských témat. Naší prioritou je a zůstane vzdělávání. Diskuse o jiných tématech nemůže zastínit naši hlavní prioritu.

22. Členství ve straně

Stát se členem strany je snadné, stačí nám zaslat email na Petprocent@gmail.com a napsat tam, že chcete být členem strany. Vystoupit ze strany lze jedním kliknutím a jedním potvrzením, elektronicky. Ve straně se neplatí žádné poplatky, pouze ke konci roku se udělá dobrovolná sbírka.

23. Politické vzory

Inspirují nás například:

Jan Čižinský, starosta Prahy 7, učitel občanské výchovy a latiny.
Jiří Růžička, senátor za Prahu 6
Václav Bělohradský, kandidát na senátora za Prahu 6, i když nesouhlasíme se všemi jeho názory.

Justin Trudeau, premiér Kanady
Barack Obama, i přes všechny závažné chyby, kterých se dopustil
Michelle Obama
Angela Merkelová, i přes všechny závažné chyby, kterých se dopustila
strana D66, která je stabilní součástí parlamentu v Nizozemí už desítky let

23. Celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj

Kvalitní celoživotní vzdělávání je podstatou osobního rozvoje. Osobní rozvoj je zárukou spokojeného života, prosperity i kvalitních mezilidských vztahů.

24. Další otázky?

Na www.petprocent.cz jsou k dispozici další materiály.
Kdokoliv nám navíc může napsat na PetProcent@gmail.com.
Heslo k účtu mají všichni členové strany a rádi odpovídají na dotazy.

8 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Asi ftip,ne?!

Vladimír Stanzel řekl(a)...

To bude asi virál, něco jako Český sen pánů Klusáka a Remundy.

poste.restante řekl(a)...

Díky panu Wagnerovi a jeho zvyku ukládat si stavy webových stránek, které se někdy tak rychle mění, že i jejich autoři už zapomínají, co na nich původně bylo.
Zajímavé jsou hlavně ty části, které v kvasu vývoje nové strany doznaly překotných změn.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Být to Klusák, bylo by to džendrově výrazně vyváženější.
Tedy, ledaže by přizvaní nezávislí expertí byli/y poněkud bezpohlavní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Šup, a už je Kryštof Kozák v televizi na Čtyřiadvacítce. Sice zatím jen skrzevá toho Trampa, ale začít se může klidně i podružnými tématy, než se začnou řešit ta zásadní.
Třeba, proč jsou holky na světě, a jestli ovocný jogurt nepatří náhodou mezi lehké drogy.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Kucí prostě jedou podle byznysplánu.

mirek vaněk řekl(a)...

Blahoslaveni slabí duchem, neboť jejich je království nebeské a politické.

Simona CARCY řekl(a)...

18. Politika

Máme rádi Zelené, kteří to myslí upřímně. Zaslouží si v Parlamentu taky alespoň 5 procent. Nechceme jim krást voliče......

Koaliční potenciál jak noha, myšlenkově se opírá o kde co, kalkuluje s 25000 učiteli, že by místo profesní komory podporovali tuto obskurní pseudostranu. A tihle lidé tlačí svoje moudra do palic dnešních studentů. Kam to dospěje za 20 let?

Okomentovat