14.1.17

NIDV: Prezentace na téma Metodická pomoc realizátorům MAP zejména v oblasti podpory kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků
Transkript prezentace:

1 Metodická pomoc realizátorům MAP zejména v oblasti podpory kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků
2 Aktivity NIDV pro oblast společného vzdělávání 1.Kariérní vzdělávání 2.Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 3.Certifikovaní lektoři NIDV 4.Konzultační centra NIDV 5.Informační zdroje
3 1. Kariérní vzdělávání Studium pro asistenty pedagoga Studium pedagogiky Logopedický asistent
4 2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků Šablony pro MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv Čtenářská a Matematická pregramotnost v praxi MŠ
5 2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků Šablony pro ZŠ gramotnosti 9 programůAbaku ve výuce matematiky, Vedoucí klubu zábavné logiky, Kniha, příběh, divadlo, Čtením a psaním ke kritickému myšlení inkluze50 programů Cesty spolu, Práce s žáky s ADHD, Tři/Deset kroků k inkluzivní škole, Řešení problémů s nadanými žáky, Čeština z druhé strany – jak ji učit děti-cizince, Systematická péče a rozvoj nadání ve škole jazyky40 programů Brána jazyků otevřená (Aj, Šj, Rj), Didaktické studium cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Rj), Učitel a/nebo tablet, Metoda CLIL poprvé v naší škole mentoringRozvoj mentorských dovedností
6 Další vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SUŠ dalších víc než 50 vzdělávacích programů – cizinci – talentovaní žáci – inkluze vzdělávací akce pro práci se systémem InspIS ŠVP celostátní setkání učitelů stejných aprobací management a řízení ve vzdělávání 2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
7 4. Konzultační centra konzultace k realizaci a úpravám ŠVP PV a ŠVP ZV konzultační podpora jednotlivým pedagogům či celým ped. sborům konzultace k problematice vzdělávání dětí/žáků – cizinců konzultace k problematice nadaných jedinců centrum podpory SRP
8 Centrum podpory SRP poradenství v oblasti tvorby MAP, SRP, pedagogického vedení, řízení změny, budování klimatu školy podporujícího rozvoj žáka koordinace spolupráce mezi příjemci IPo MAP organizace setkávání aktérů v územích (infopanely, konference) facilitace jednání organizace a realizace vzdělávacích programů pro příjemce IPo MAP, webináře nabídka metodiky, vzorových dokumentů osobní, telefonická, online konzultace (znalostní databáze)
9 Konzultant MAP: Mgr. Šárka Dostalová , Konzultant MAP II: PaedDr. Jarmila Blažková , Odborný poradce CP: Mgr. Pavla Smrčková Centrum podpory SRP
10 informace pro účastníky DVPP měsíčník NIDV „Informace z MŠMT“ Newsletter SRP 5. Informační zdroje
11 Klíčové aktivity SRP a co je nového 1.Řízení projektu 2.Centra podpory 3.Individuální pomoc 4.Vzdělávání 5.Veřejnost 6.Evaluace 7.Spolupráce
12 Projektový tým vzorový MAP, metodické listy – září/říjen nabídka témat pro vzdělávání příjemců IPo MAP – dle dotazníkového šetření - říjen plošná informovanost – Newsletter znalostní databáze - říjen zveřejňování FAQ Krajské pracoviště konzultace ke zpracování dokumentů příjemců IPo MAP metodická podpora a identifikace problematických bodů v Postupech MAP shromažďování a zodpovídání dotazů ve spolupráci s CP NIDV a MŠMT Klíčová aktivita Centra podpory  Metodická role NIDV
13  Koordinační role NIDV koordinace příjemců IPo MAP síťování příjemců IPo MAP sdílení příkladů dobré praxe Webináře – listopad/prosinec  Ostatní role NIDV vzdělávání příjemců IPo MAP sběr informací pro MŠMT sběr podkladů a připomínek z terénu Klíčová aktivita Centra podpory
14 Činnosti mimo gesci NIDV tvorba MAP – ověřování kvality, schvalování administrace projektů IPo MAP řízení IPo MAP metodická podpora k procesům a pravidlům, ve vztahu k IROP personální podpora vzdělávacích aktivit jednotlivých projektů Klíčová aktivita Centra podpory
15 Vzdělávací program pro příjemce IPo MAP Tematické okruhy: Jak připravit MAP rozvoje vzdělávání Komunitní práce Vedení a řízení pracovních týmů Vzdělávací soustava, aktuální priority a trendy vzdělávací politiky Strategické řízení a plánování ve školách Klíčová aktivita Vzdělávání
16 Vzdělávací aktivity pro příjemce IPo MAP webináře 25 webinářů – rozsah 2 hodiny 5 webinářů pro každý modul on-line a záznam, při on-line webináři – komunikace/chat e-learning 20 hodin e-learningu ( 4 hodiny pro každý modul) konference v každém kraji místní konference první konference: listopad/prosinec 2016 individuální poradenství
17 Děkuji za pozornost.

Žádné komentáře:

Okomentovat