4.1.17

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
445
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2016
o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/ /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
§ 1 Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Obory vzdělání podle věty první jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2 Přechodné ustanovení
V oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.
§ 3 Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Tohle netřeba komentovat.

Okomentovat