13.1.17

MŠMT: Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2017

Stanovení výše republikových normativů 2017 vychází z materiálu čj. MSMT-37684/2016 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT–KÚ“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2017 tyto republikové normativy:


Věková
kategorie

NIV
celkem

Kč/žáka

MP celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
celkem

Kč/žáka

Zam

Z./1000ž

3 -5 let

  45 242

  44 742

   500

127,612

6 - 14 let

  57 747

  56 662

1 085

129,591

15 - 18 let

  66 705

  65 635

1 070

144,429

19 - 21 let

  56 983

  56 283

   700

127,612

KZÚV

273 320

270 820

2 500

693,459


Poznámka redakce: Vloni to bylo:


Věková
kategorie


NIV
celkem

Kč/žáka


MP celkem
vč. odvodů

Kč/žáka


ONIV
celkem

Kč/žáka


Zam

Z./1000ž

3 -5 let

42 080

41 571

509

128,607

6 - 14 let

53 922

52 817

1 105

130,600

15 - 18 let

62 352

61 262

1 090

145,555

19 - 21 let

53 213

52 500

713

128,607

KZÚV

255 800

253 300

2 500

698,862

Žádné komentáře:

Okomentovat