18.1.17

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016

Evropská komise pravidelně zveřejňuje dokument s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Jedná se o dvacet osm podrobných zpráv z jednotlivých zemí, které jsou postaveny na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních údajích s cílem představit a zhodnotit hlavní nedávná i právě probíhající opatření v rámci daných politik v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj od poloviny předchozího roku, pro který je monitorovací zpráva sestavovaná. Jde tedy o doplnění existujících zdrojů informací, které popisují národní systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Zprávy o zemích mají následující strukturu: Oddíl 1 představuje statistický přehled hlavních ukazatelů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Oddíl 2 stručně vymezuje hlavní silné stránky a výzvy systému vzdělávání a odborné přípravy dané země. Oddíl 3 se zabývá výdaji na vzdělávání a výzvami souvisejícími s demografií a kompetencemi. Oddíl 4 se zaměřuje na předčasné ukončování školní docházky, předškolní vzdělávání a péči a základní kompetence jako významné oblasti související s řešením nerovností a podporou inkluze. Oddíl 5 se věnuje politikám modernizace školního vzdělávání a dotýká se mimo jiné učitelského povolání a digitálních a jazykových kompetencí. Oddíl 6 pojednává o opatřeních na modernizaci vysokého školství. Oddíl 7 se zabývá odborným vzděláváním a přípravou a vzděláváním dospělých.

Ke stažení:


Gabriela Tlapová,
International Affairs CoordinatorZdroj: ec.europa.eu/

Žádné komentáře:

Okomentovat