1.1.17

Miroslav Vaněk: Projekt Ježíšek

Ministerstvo školství rozhodlo o spuštění výzkumného projektu pro zefektivnění práce Ježíška, jako nositele vzdělanostních pomůcek i sportovního vybavení a uvedení uvedeného do souladu s předpisy a zákony České republiky a směrnicemi Evropské unie.


Impulsem k řešení tohoto problému byly zahraniční výzkumy zabývající se tímto českým fenoménem.

Podle výzkumu Dr. P.G. Oxe z Univerzity of West Dakota na reprezentativním vzorku dětí bylo zjištěno, že Ježíšek neodvádí kvalitně svou práci. Odpověď na otázku „V čem vidíte přínos práce Ježíška?“ v dotazníku Dakotské školní inspekce u přesně 99% respondentů zůstala nevyplněna nebo zněla: What is Ježíška?

Při bližším prozkoumání práce dotyčného byly zjištěny závažné nedostatky.

Ježíšek nedodržuje zákoník práce. Nerozvrhne si pracovní dobu do šesti hodin s přestávkou, ale snaží se všechno stihnout cca od 16:00 do 20:00, což je vražedné tempo. Navíc nemá žádné pomocníky, takže neumožňuje zaměstnat další pracovní síly, což je nesolidární. Zvláště v případě, kdy je k dispozici spousta vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí, kteří by rádi přispěli Ježíškovi v jeho nelehké práci dobrou radou.

Pracuje zdarma, nepobírá žádný plat, tedy nejen že neplatí daně, ale tvoří nekalou konkurenci záslužné činnosti neziskových organizací, které plat pobírají a platí nemalé daně.

Občasným nadělováním nezdravých potravin malým dětem tak, jako Mikuláš, podrývá chvályhodnou snahu MŠMT o zdravější stravování dětí.

Práce Ježíška nesplňuje řadu směrnic EU a tím ohrožuje české školství arbitráží.

Nedodržuje generovou rovnost. Děvčátkům nosí panenky a šminky, chlapečkům autíčka a pistolky.

Působí jen lokálně na území dvou zemí EU(České republiky a Slovenska) a v jiných zemích jen sporadicky, čímž evidentně diskriminuje ostatní etnika a příslušníky jiných států. Neuznává náboženskou rovnost a rovnost jiné barvy pleti. Některé děti nechává na pospas Santa Clausovi, Dědovi Mrázovi a jiným obdarovávajícím.

Narušuje pravidla inkluze. Měl by k dětem ze znevýhodněného prostředí přistupovat stejně, jako k dětem z prostředí horních deseti tisíc. Ve skutečnosti dětem z bohatých rodin nosí drahé dárky ve velkém množství, zatímco dětem z chudých rodin nosí málo a ba u některých musí za Ježíška zaskakovat různé organizace vybírající dary.

Ministerstvo se rozhodlo v rámci projektu Ježíšek, který můžeme směle svou závažností, kvalitou a výbušností tématu přirovnat k projektu Manhattan, sestavit výzkumný tým těch nejlepších špičkových odborníků z neziskových organizací, výzkumných ústavů a méně známých a tedy i pokrokových vysokých škol, kteří provedou výzkum podvratné neevropské činnosti Ježíška a za hojné podpory evropských fondů odhalí nedostatky a zkostnatělost Ježíškovy činnosti. MŠMT si slibuje, že dle hesla mnohých odborníků „Vše je na internetu!“ dojde nejpozději do pěti let k závazným závěrům a navrhne moderní alternativu Ježíškovy činnosti na bázi internetového byznysu. Pokud se výzkum zmapování činnosti Ježíška bude vyvíjet optimálně, MŠMT doufá, že se Ježíška podaří do r. 2021 začlenit do Kariérního řádu učitele na stupeň začínající učitel.

Již dnes je rozhodnuto o případných navazujících projektech Ježíšek II a Mikuláš I, Polednice I, kdy si ministerstvo posvítí i na jiné podvratné aktivity a vypracuje autoevaluační metodiku práce Ježíška, Ježíškovy inspekce a nezbytných komisí, jako například Komise pro dohled nad činností Ježíška a Komise pro dohled nad činností komisí, které budou neprodleně zřízeny.

Aktuálně 31. 12. 2016 zvláštní dopisovatel Miroslav Vaněk.

2 komentáře:

Ivana řekl(a)...

Myslím, že daleko dříve, než dojde ke spuštění uvedeného projektu, bude provedena restrukturalizace Mikulášovy družiny a Tříkrálové obchůzky. Raději na to nemyslet.....

Využívám této příležitosti k přání všeho nejlepšího všem čtenářům Pedagogického infa v začínajícím roce.Hlavně zdraví, pohodu, dostatek trpělivosti a pevné nervy!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ježíšek, Mikuláš, Polednice... no nevím. Takové jednostranně nevyvážené. Výrazně multikorektnější mi přijde spíš Vánočník, Novoročník, popřípadě Veliko Nočník. Podle posledně jmenovaného bude alespoň zřejmé, k čemu to veškeré projektování je tak akorát dobré.

Okomentovat