31.1.17

Kateřina Valachová: Vysvědčení

Milé děti, mílí učitelé, milí rodiče,

dneškem všem přeji to nejhezčí vysvědčení. Těm, kterým se zrovna nepovedlo, radím, ať to berou jako výzvu na další půlrok ke zlepšení. Učitelům přeji hodně energie a děkuji jim za dosavadní práci. Přeji si, aby rodiče, děti a učitelé byli i nadále dobří parťáci.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dozvěděl jsem se, že klasifikace žáků na konci klasifikačního období známkou je nežádoucí a překonaná. Žáci prý nemají zpětnou vazbu a nevědí v čem se zlepšit. Budiž. A není na tu zpětnou vazbu už trošku pozdě, Antone Pavloviči?
Prý je vhodné používat místo té prohnilé číslice neformální hodnocení třeba smajlíkem. Takže například :)) - :) - :O - :( - :((
Což o to, pěkné je to. Jen mi vrtá hlavou, v čem je rozdíl? Symbol jako symbol, přec.
Nad to, mám takový utkvělý pocit, že na vysvědčení je psáno
'výborně' 'chvalitebně' 'dobře' 'dostatečně' 'nedostatečně'
Tak jaképak cejchy, normálně slovní hodnocení.

Pokud žáci v průběhu školního zpracují nějaký hmatatelný výstup, vždycky dostanou, a to bezprostředně, kompletní informaci o míře souladu se zadáním. Buď písemnou formou přímo na odevzdné práci, nebo formou ústní při prezentaci práce. Co udělali výborně, co ne úplně dobře, nebo co neudělali vůbec, kde se dopustili vyloženě chyby, co udělali nad rámec zadání... Mohou se k tomu vyjádřit, o věci podiskutovat. Jeden každý, každá.
Vidí průmět kvality svojí práce do systému pro všechny totožného hodnocení v souladu se školním klasifikačním řádem. Dále dostanou ucelenou informaci o tom, jak si aktuálně vedou v půběžném hodnocení v rámci daného klasifikačního období. Teprve potom naplním svoji povinnost a zapíši 'známku' do elektronické třídnice.
Bývaly doby, kdy žáci dodávali opravené práce téměř automaticky, bez vyzvání. Bývaly.
A tak už jen dvě věci. Osobně bych jakoukoli klasifikaci zrušil úplně. Pokud rodiče zajímá, jak si jejich děti vedou, mohou se zastavit kdykoli, a to přímo v hodině. Už si ani nevzpomenu, kdy naposled si někdo stěžoval, že nebyl v porovnání se spolužáky hodnocen spravedlivě. A tak, když se mne chtějí dětičky zbavit, musejí jít cestou pomluv, polopravd vytrhaných z kontextu, a chlístání špíny vůbec s nezanedbatelnou podporou jejich i mého okolí.
A tak mne ještě napadlo, že by se ve sportu měly zrušit stupně vítězů s medailovým ceremoniálem. Sportovci by místo například bronzové medaile dostali papír s informací, že běželi sice dobře, ale že zaspali na startu, nechali se zkraje zavřít do balíku, a že v cílkové rovince měli přidat.

Okomentovat