9.1.17

Jiří Pilař: Reakce na článek Štěpána Drahokoupila k odhadu počtu romských žáků na ZŠ: Na zhodnocení inkluzivní reformy je ještě brzy

Vzdělávání Romů v ČR je dlouhodobý problém, ale není dominantním tématem pro „speciální“ školy, ale pro základní školy běžného vzdělávacího proudu. Ty mají velký problém zajistit odborný přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi něž velké množství romských žáků díky indolenci svých rodičů spadá.


Nicméně jak již zjistil výzkum bývalé eurokomisařky Viviane Redingové z roku 2012 sledující vzorek 22000 osob romského etnika v jedenácti členských zemích EU (Česka, Francie, Itálie, Španělska, Polska, Maďarska, Slovenska, Řecka, Portugalska, Bulharska a Rumunska), to v naší zemi není vůbec špatné, jak tvrdí lehkoživkové z lidskoprávních neziskovek. Úroveň vzdělání mají Romové v ČR nejvyšší v rámci jedenácti sledovaných evropských zemí – byť, přiznejme si, není stále dobrá. Uplatnění na trhu práce českých Romů ve srovnání s jinými zeměmi v Evropě je nejstabilnější a mají trvale placené zaměstnání - 40 %, oproti 10 až 20 % v ostatních zemích. Podíl Romů se středoškolským vzděláním dosahuje téměř 30 % oproti průměrně 15 % v dalších zemích.

Přesto některé země kritizují Českou republiku, která se jako jedna z mála evropských zemí, snaží řešit vzdělávání romských dětí systémově a jako jedna z nejúspěšnějších.

Fascinuje mne, jak Ministerstvo školství již několik let nazad připouští nekompetentní kecy našich soudruhů lidskoprávníků, možná lépe lidskoškodilů, kteří nemaje dostatek odborných znalostí se navážejí do všeho a rozvrací cokoliv, co má alespoň trochu systémovosti. Přiznejme si, že pro tyto extrémní levičáky je jakýkoliv systém ohrožující, protože dokáže rozkrývat jejich numismatické snahy a kdo má jen trochu odlišný názor, je jimi považován za třídního nepřítele.

O to víc mi je líto, že odborností zaštiťující se vedení Národního ústavu vzdělávání jim v rámci strachu o svá místa naslouchá, ba dokonce se s nimi radí.

PaedDr. Jiří Pilař

Článek Štěpán Drahokoupil k odhadu počtu romských žáků na ZŠ: Na zhodnocení inkluzivní reformy je ještě brzy

3 komentáře:

Okomentovat