19.1.17

Jiří Mihola: Nejde o plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že především tuto normu řešíme a základem je financování regionálního školství. Tady jsem rád za to, že posouváme věc, o které se dlouho diskutovalo, která byla bolestí a kdy se uskutečnil bezpočet různých kulatých stolů, sezení, koaličních, nekoaličních, výborových, nevýborových a že se tuto věc, která je velmi náročná, daří posunout nebo věřím, že se teď ve třetím čtení podaří posunout dál.

Myslím, že na to školy netrpělivě čekají. A přestože to označuji za posun a podporuji tady tento návrh zákona, nebo podporujeme jako klub KDU-ČSL, tak bych chtěl zdůraznit, že to není úplně plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají, protože samozřejmě naším dalším úkolem zůstává otázka ohledně financování soukromého školství a financování církevního školství."


Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik vět k návrhu zákona jako takového. Já jsem rád za každou diskusi, myslím, že i tato má smysl a ukazuje, že i věc, která možná není úplně meritum tohoto návrhu zákona, tak má svoji důležitost, i podle těch faktických poznámek a přihlášek. Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že především tuto normu řešíme a základem je financování regionálního školství. Tady jsem rád za to, že posouváme věc, o které se dlouho diskutovalo, která byla bolestí a kdy se uskutečnil bezpočet různých kulatých stolů, sezení, koaličních, nekoaličních, výborových, nevýborových a že se tuto věc, která je velmi náročná, daří posunout nebo věřím, že se teď ve třetím čtení podaří posunout dál.

Myslím, že na to školy netrpělivě čekají. A přestože to označuji za posun a podporuji tady tento návrh zákona, nebo podporujeme jako klub KDU-ČSL, tak bych chtěl zdůraznit, že to není úplně plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají, protože samozřejmě naším dalším úkolem zůstává otázka ohledně financování soukromého školství a financování církevního školství. Ale do toho v tuto chvíli zabíhat nechci.

Máme tam také další pozměňovací návrhy, které si zaslouží pozornost nebo aspoň naznačení postoje k těmto pozměňovacím návrhům. Paní kolegyně poslankyně Semelová tam dává pozměňovací návrh na zrušení financování církevních škol ze státního rozpočtu. Považuji tento návrh nejen za nešťastný, ale naprosto špatný a scestný. Nevím, proč ho tam dává. Podle mého názoru je na samé hranici ústavnosti, pokud není přímo protiústavní. A myslím si, že po roce 1989 jsme se jasně přihlásili k tomu, že chceme, abych u nás byly soukromé školy a církevní školy. Víme také, že církevní školy jsou otevřené všem, nevybírají školné a není tedy žádný důvod k nějakým takovýmto krokům, které postrádají hlavu, patu a řádné odůvodnění. Jsou takovým výstřelem, bych řekl, do prázdna a výstřelem nesmyslným. Tady jsme zcela zásadně proti.

O pozměňovacím návrhu, který se týká, nebo je reakcí na pamlskovou vyhlášku, od paní kolegyně Chalánkové. Za náš klub říkám: jsme dlouhodobě pro, aby se dělalo něco se stravou žáků, protože není dobrá a odráží se potom i na samotném zdraví žáků a studentů. Na druhé straně by nemělo dojít k přelétávání ode zdi ke zdi. Já už jsem zahájil diskusi s paní ministryní a jsme domluveni na dalším pracovním setkání ohledně této vyhlášky. Určitě není naším cílem likvidace školních bufetů a dalších prodejen a to, aby ta vyhláška byla něčím nesplnitelným. Jsme pro její zmírnění a odbornou debatu za účasti dietologa. Takto bez přípravy to zrušit formou pozměňovacího návrhu to nepodpoříme.

A k paní kolegyni Novákové, která se tady stala vlastně ústředním bodem diskuse. My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh podpoříme. Myslím si, že je zbytečná jakákoliv hysterie nebo vypjatost. Víte, jedná se o preambuli. Není to žádné znění, které se dotkne rámcových vzdělávacích programů nebo fakticky vstoupí do výuky. Je to preambule, která si myslím, že své místo tam má. Zejména v době, kdy se skoro každý z nás, řekl bych napříč, dovoláváme identity křesťanských kořenů. Tam nám to nevadí. Ale tady není přece řeč jen o křesťanství. Tady je ta antická tradice, židovská tradice a kultura, samozřejmě humanismus. Je tam také řeč, kdo to četl, tak ví, o poznání světových kulturních hodnot, takže nejen evropských, také o pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti. Prostě obecně pozitivní věci, které samozřejmě neřeší něco okamžitě nebo nějak fakticky nebo v nějakém paragrafovém znění nevstupují do toho zákona jako takového. Myslím si, že je naopak chyba, když tady kolega Benešík nebo někdo další poukazoval na to, že v evropské ústavě jsme se zřekli tady těch kulturních tradic a hodnot, ať už židovských, křesťanských a jiných ve smyslu nějaké podivné politické korektnosti. Pamatujme si aspoň v rámci českého prostředí, myslím, že je to pozitivní, správné. A pokud jsme národem Komenského a dovoláváme se ho i jako učitele, tak Komenský byl na prvním místě křesťan. Na prvním místě křesťan. Kdo nechápe Komenského jako křesťana, vůbec neví o čem je řeč a vůbec vlastně nechápe jeho dílo. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

Žádné komentáře:

Okomentovat