9.1.17

Jana Karvaiová: Je nutné dotlačit učitele a veřejnost k víře v lepší zítřky – inkluzi?! (reakce na tiskovou zprávu EDUin)

Členka Informační platformy Pedagogicke.info Jana Karvaiová zareagovala na kontroverzní tiskovou zprávu EDUin, o. p. s. Důsledná podpora společného vzdělávání ve školách je priorita č. 1, která obsahuje řadu polopravd a zavádějících či manipulativních hodnocení.


Poradny zatím ohlašují údajné zavalení administrativou a předpovídají, že nebude možné žákům nová doporučení vystavit.

Proč údajné? Je to již reálně potvrzeno. Celý proces je nemístně zdlouhavý.

Mezi nezanedbatelnou částí učitelů převládá odpor ke změně v přístupu. Podobný odpor převládá podle dostupných výzkumů i ve společnosti.

Nikdo ze současných učitelů nešel učit s tím, že bude mít na starosti postižené děti. Stále dokola opakuji, že opravdu není povinností naprosto všech učitelů přijmout za své péči o postižené. K tomu prostě musíte být naladěni a mít k těm dětem vztah. A nemít ho, to není neprofesionální. Nikdo není povinen tuto práci dělat ,když ji dělat nechce, protože se na to necítí. Přeci je každému jasné, že někdo šel učit na druhý stupeň nebo střední školu, protože má pocit, že neumí, nechce pracovat s malými dětmi. Odsuzuje ho za to někdo? Ne, protože je to normální a férové. Je nenormální a neférové tlačit všechny učitele do péče o postižené, myslete si o tom,co chcete.

Nadále hrozí, že bývalým praktickým školám se nepodaří transformace na školy běžného typu a že vzniknou školy odpadové, jež se budou specializovat na vzdělávání dětí, které budou v běžných školách více či méně otevřeně odmítány.

Nikdo nechtěl a nehovořil o transformaci praktických škol na školy běžného typu. Hovořilo se pouze o změně názvosloví s tím, že se nadále v těchto školách budou vzdělávat děti s LMP. Jestliže o takových školách někdo hovoří jako o odpadových, je hlupák. Děti s LMP jsou odpad? Myslí si snad někdo z EDUinu, že stačí přejmenovat tuto školu, zrušit přílohu RVP pro žáky s LMP a máme tu automaticky budoucí inženýry a lékaře? Ví vůbec organizace EDUin a jemu podobné, co to je mentální postižení? Také si ti ideologové myslí, že stačí, aby se na ta děcka někdo více usmíval, aby je učili odborní učitelé, aby měli žáci s LMP více hodin teoretické výuky naukových předmětů a od třetí třídy angličtinu a ejhle, budeme mít děti s normálním intelektem? Protože děti s LMP budou vždy pomalé, málo chápavé, málo schopné se učit, i kdyby je učil vysokoškolský profesor 50 hodin týdně.

Tudíž slovo transformace má v tomto případě jediný význam – zničení, odstranění, zánik.

Praxe ukazuje, že největší problém představují především děti s poruchou chování na základě diagnostikovaného autismu či ADHD, k nimž učitelé těžko nacházejí cestu.

Ale neříkejte? A co nevidomí, neslyšící, s psychiatrickou poruchou, mentálně postižení? To je brnkačka, že?

Závěr auditu je už demence na papíře.

Říká se v něm eufemisticky, že je nutné dotlačit učitele a veřejnost k víře v lepší zítřky – inkluzi. Je to pouze a jen ideologie. Věřící buzerují nevěřící. Budeme mít inkvizici?

Není tu ani slovo o hlavních příčinách naprosté neinkluze:

  • nejsou finance (přes všechny proklamace nejsou a nebudou v dostatečné míře),
  • není kvalifikovaný personál (ne asistenti, ale speciálních pedagogů je třeba v horentní míře),
  • není zajištěno snížení počtu žáků ve třídách na 15-20 maximálně, aby něco podobného inkluzi mohlo probíhat.

2 komentáře:

Miloslav Novotný řekl(a)...

Omlouvám se za tapetování, totéž jsem vložil i pod původní článek:
Tak znovu, posté, slovo AUDIT je jednoznačně definovaná legislativní zkratka. Není to slovo k volnému použití a už vůbec ne k označení něčí parodie na knihu přání a stížností. Audit je plánovaná kontrola na místě, vedená kvalifikovanou certifikovanou osobou za účasti osoby auditované ke zjištění, zda skutečný stav odpovídá stavu předem popsanému a určenému jako závazný.
Nějaké záznamy z deníčku grafomana o tom, co se mu kde líbilo či nelíbilo a co by si přál, není audit, ale právě jen subjektivní popis, který po zveřejnění se může ukázat být pouhým pamfletem. Kartousi, Vy profesionální příživníku, zkuste se živit něčím jiným, než parazitováním a pomluvami desetitisíců skutečných profesionálů, jejichž práci nerozumíte a jen kibicujete a kafráte podle zadání platících loutkovodičů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si tedy také zatapetují. Jeví se jim to jako případné.

S panem Miloslavem Novotným se nedá, než souhlasit. Jedno z mála světýlek rozumu v tomto blázinci.
Tak jen drobná úprava.
Sousloví 'profesionální příživník' bych v obdobných případech nahradil, nebo doplnil ubožákem.

Okomentovat