6.1.17

Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady tak z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy, a přesně tuto částku pak jednotlivým školám odešlou. Díky opatřením na podporu znevýhodněných žáků mohou nyní školy využívat více asistentů a nakupovat speciální pomůcky.

Krajské úřady dostanou od 1. 1. 2017 z MŠMT cíleně finance na podpůrná opatření dle skutečně vykázaných potřeb každé jednotlivé školy. Čerpání peněz se tak zrychlí a získat podporu je jednodušší.

Na podporu společného vzdělávání přidalo MŠMT v loňském roce více než půl miliardy korun. „Dále jsme vyhlásili rozvojové programy, z nichž mohou školy žádat o peníze na asistenty pedagogů nebo nákup speciálních učebních pomůcek pro konkrétního žáka. Na nadstandardní opatření v rámci celé školy, například zřízení funkce školního psychologa nebo sociálního pedagoga, pak mohou školy získat peníze z průběžně vyhlašovaných výzev z EU fondů,“ vysvětlil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Stanislav Štech hlavní kroky k zajištění dostupnějšího vzdělávání žáků se znevýhodněním.

Peníze rozdělují krajské úřady. Ty obdržely v mimořádném termínu údaje o tom, jakou podporu školy poskytují. Peníze z MŠMT budou kraje nově dostávat právě s ohledem na vykázané potřeby škol. Pro školy je navíc připravena zjednodušená žádost o dotace, a získání příspěvku je tak snazší. Kraje už také mají k dispozici prostředky na asistenty pedagoga, kteří nastoupili do prosince 2016.

„Peníze na podporu společného vzdělávání určené na rok 2017 budou moci školy využít už v tomto školním roce. Letos také očekáváme zvýšený zájem o služby školských poradenských zařízení, proto jsme na navýšení jejich kapacit vypsali nový program,“ dodal náměstek Štech. Ministerstvo také plánuje z titulu společného vzdělávání pravidelně provádět úpravy rozpočtu, které zohlední konkrétní potřeby jednotlivých krajů.

Pedagogicko-psychologickým poradnám, které se kvůli zvýšené diagnostice potýkaly s větší administrativou, byl už v loňském roce navýšen rozpočet o 80 milionů korun. Na asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách pro zdravotně postižené pak bylo v rámci rozvojového programu rozděleno dalších 150 milionů korun a na asistenty pro sociálně znevýhodněné žáky 119 milionů korun navíc. Kromě navýšení rozpočtu na podpůrná opatření a změny v systému financování se také na podporu znevýhodněných žáků upravila legislativa a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, přičemž byla zrušena příloha pro děti s lehkým mentálním postižením.

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Čerpání peněz se tak zrychlí

Supééér. A je to tady. Zjevilo se zakopané jádro pudla.
Kdyby speciální péče o znevýhodněné děti bývala zůstala, jak byla, musel by se horko těžko hledat jiný důvod čerpání.
Peníze na podporu, pomůcky, na asistenty, školní psychology, speciální a sociální pedagogy, náklady na zvýšenou administrativu... a co až fondy skončí?
A jak to tedy bylo dřív? Nebo se nám začaly masivně rodit znevýhodněné děti? Jestliže bylo tolik dětí ve speciání péči omylem, a nebo zlou vůlí, proč je teď třeba tolik peněz na jejich podporu?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pokud vím, finanční odpora na znevýhodněné děti JE OD 1.9.2016 !!!!!!! vázaná na konkrétní školy. Který supermamlas vypouští tyhle plky do éteru?
Jo, že školy zatím dostaly kulový?
Kdo je za to odpovědný?
Koho za to vyhodí?
Komu nejméně na rok seberou osobní?

Jana Karvaiová řekl(a)...

To, že od září se průběžně budou potřebovat čerpat peníze se vědělo. Školy posílaly už v září "staré" tabulky s počty a dalšími specifikacemi. Pak se další tabulky posílaly v říjnu. Teprve koncem listopadu se SMĚLi poslat do matriky nově vyšetření žáci.To samé v prosinci. Cca v půlce LISTOPADU se začal kraj poptávat, kolik že asi bude škola potřebovat peněz. Seděly jsme nad tím s ředitelkou a dumaly. V té době bylo vyšetřeno jedno dítě, jenže dalších 6 bylo objednáno s tím, že do konce prosince určitě budou papíry. Jenže my jsme do jakéhosi výkazu směly napsat jen toho jednoho žáka. Takže kraje dostaly setsakra zkreslené informace.
Přitom, jestliže dostanete posudek na dítě, jste povinni mu bezodkladně poskytnout pomoc. Copak takové děti se SPU, to je pohoda. B2da, jestli se vám do školy dostane nějaký hůře postižený žák! Jestliže jste dostali těžce sluchově postiženého v září, teprve MOŽNÁ na konci ledna dostanete peníze na případného tlumočníka nebo asistenta apod. Tak tomu se v Česku říká inkluze. Nahradíme fungující systém, který rozhodně nebyl drahý( protože, kdyby šlo dítko do speciální školy pro neslyšící, tak tam nic kupovat a shánět nebudou, tam už to mají a všichni učitelé znakují, takže tlumočníka taky netřeba). Howgh, domluvila jsem.

Fanda Moudry řekl(a)...

7. ledna 2017 7:49

Tedy už ne "inkluze po českém způsobu", ale "inkluze hlava nehlava". Zrovna dnes jsem někde zahlídl paní Kateřinu jako možnou tvář ČSSD do podzimních voleb.

Petr Pan řekl(a)...

Kromě navýšení rozpočtu na podpůrná opatření a změny v systému financování se také na podporu znevýhodněných žáků upravila legislativa a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, přičemž byla zrušena příloha pro děti s lehkým mentálním postižením.

Podpora jako prase pane Štechu, místo rozumného vzdělávacího programu tisíce rozdílných IVP . Místo rozvoje praktických a motorických dovedností encyklopedický RVP a cizí jazyk od 3. třídy. A stále visí ve vzduchoprázdnu desetisíce hraničních dětí. Nebo je taky na ně nějaký grant pane Štechu?

Mimochodem příloha byla zrušena nebo ji někdo zrušil a přijal za to odpovědnost? Jano, Stanislave, Kateřino?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mimochodem příloha byla zrušena nebo ji někdo zrušil...

Správně mí být příloha se zrušila.
Uvědomola si, totiž, že nekoresponduje s trendem rovné péče pro všechny šmahem a hlava nehlava, bez ohledu na skutečnost, že přece jen se rodí i děti, které potřebují odborné(!) péče víc.

Okomentovat