24.1.17

Evropský parlament: Vyslanci do škol (úvodní semináře 21. a 28. 2.)

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.

Cíl programu

Prostřednictvím tohoto programu chce Evropský parlament zvýšit povědomí mladých lidí i o jejich možnostech v evropském rozhodovacím procesu a objasnit důležitost jejich hlasů při volbách do Evropského parlamentu. Cílem programu je rovněž propojit studenty i učitele z různých socioekonomických, geografických i kulturních prostředí členských zemí.

Seniorní a juniorní vyslanci Evropského parlamentu

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR v rámci tohoto programu nabídne vyučujícím zainteresovaných škol jednodenní školení o problematice Evropského parlamentu a občanské demokracie. Zajištěny budou úhrady nákladů na cestovné. Proškolení povede uznávaný odborník na unijní otázky a vystoupí i někteří poslanci Evropského parlamentu zvolení v České republice.

Vyučující se tak stanou tzv. seniorními vyslanci EP a získají příslušné osvědčení. Z metodické stránky se zaškolení zaměří na přitažlivé a interaktivní formy vyučování a na názorné místní příklady. Vyučující pak v rámci cca 10 vyučujících hodin ve vybrané třídě/třídách seznámí studenty s touto problematikou a ze studentů vyberou tzv. juniorní vyslance EP.

Interaktivní aspekt výuky má být zároveň umocněn doplňujícími studentskými aktivitami jako například zřízení info stánku, ať již fyzicky či elektronicky, kampaní na FB či Twitteru, zorganizováním oslavy Dne Evropy 9. května.

Studentům škol s největšími zásluhami nabídneme možnost cesty do Štrasburku v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola či v rámci Evropského setkání mládeže (EYP - European Youth Event) a rovněž učitelé budou pozvání na odborný seminář do Bruselu. Informační kancelář pro vyučující rovněž zajistí didaktický materiál. Školy, resp. tzv. seniorní vyslanci mohou využít nabídek Informační kanceláře, která pak po vyhodnocení může škole udělit plaketu EP Ambassadeurs´ school.

Pokud by se vaše škola chtěla do programu zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím emailu eppraha@europarl.europa.eu.

Úvodní semináře k projektu Vyslanci do škol

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR spolu s Duha Participace a ve spolupráci s Národním parlamentem dětí a mládeže by vás chtěla pozvat na úvodní semináře k projektu Vyslanci do škol.

  • 21. února 2017 v Brně
  • 28. února 2017 v Praze

Semináře jsou určeny pro pedagogy středních škol a zaměřují se na zpestření výuky o Evropské unii – jejím smyslu, významu, činnosti institucí i možnostech pro mladé.

Účast na semináři je zdarma, registrujte se přes e-mail info@participace.cz.

V případě jakýkoli dotazů se, prosím, obracejte na kontaktní osobu projektu Janu Strnad Votavovou (+420 721 463 078, votavova@participace.cz).

Zdroj: evropsky-parlament.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat