31.1.17

EDUin: Výsledky krajských voleb a dopady na řízení a rozvoj vzdělávání v regionech

EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

Volby do krajských zastupitelstev na podzim roku 2016 byly dobrou příležitostí ověřit, do jaké míry jsou politické strany srozuměny s aktuálními problémy ve vzdělávání a do jaké míry jsou schopny formulovat smysluplné politické programy. Ukázalo se, že převládá nepochopení role krajů, do programů se promítají návrhy, které není možné na úrovni krajů řešit. Z analýzy volebních programů také vyplývá jednostrannost ve vztahu k některým tématům, založená na skupinových (ekonomických) zájmech.

Z politických programů lze vyčíst jen několik společných charakteristik v oblasti vzdělávání:

  • Podpora technického a odborného vzdělávání
  • Podpora učitelů
  • Podpora výstavby mateřských škol

Problematické je, že pouze první bod těchto tří společných prvků politických programů spadá do kompetence krajů. Střední školství v ČR by mělo projít celkovou reformou, často dobře míněná snaha krajů podpořit jeho současný status quo může vést spíše k zakonzervování nepříznivého stavu.

Doporučení Auditu:

  • Diskuse o středních školách a návrh reformy tohoto stupně regionálního školství shora.
  • Tlak na vyváženou podporu všem typům středních škol, podporu větší role podniků v odborném vzdělávání a na řešení urgentní potřeby zkvalitnění všeobecného vzdělávání v odborných školách.
  • Využití krajských a místních akčních plánů k vytvoření vizí rozvoje vzdělávání na jednotlivých úrovních samosprávy, se snahou rozšířit perspektivu vzdělávání mimo školy.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Volby na jakékoliv úrovni jsou vždy zajímavým indikátorem budoucího vývoje. V oblasti vzdělávání lze očekávat větší míru odlišností mezi jednotlivými kraji danou tím, že krajská politická mapa je pestřejší. To může přinést zajímavé návrhy, jako třeba snahu o vybudování systému duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Zároveň ale programy neslibují žádný zásadní progres a v některých ohledech – jednostranná podpora technického vzdělávání – poukazují na neznalost problémů a neochotu se jimi zabývat.“

Žádné komentáře:

Okomentovat