20.1.17

Český rozhlas: Komu vadí báseň Maminka? Feřtek: Nerovnosti se mají řešit v realitě, učebnice posuzujme smířlivěji

Tak trochu poprask vyvolala v posledních dnech básnička od Jiřího Žáčka s názvem Maminka, která se objevuje hned v několika učebnicích. Básni je vyčítáno, že u dětí buduje genderové stereotypy, byla dokonce použitá jako negativní příklad v publikacích, které se zabývají genderově senzitivním vzděláváním. Hosty Českého rozhlasu Plus jsou Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory a Tomáš Feřtek, odborný konzultant společnosti EDUin.
Doprovodný článek na webu Českého rozhlasu

Vyjádření MŠMT k této problematice pro Český rozhlas Plus:

„Text uvedené básničky sám o sobě není zcela genderově neutrální, při výuce ale záleží hlavně na výkladu a na tom, v jakém kontextu je uveřejněna a jaký je záměr autora. Při výkladu by tak měl učitel žákům vysvětlit záměr autora a další souvislosti, kromě jiného také souvislost s genderovou korektností. MŠMT pravidelně a opakovaně pořádá vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol, při kterém jsou upozorňováni na to, aby se při výuce vyhýbali genderovým stereotypům jak v textech, tak ve vlastní řeči i v chování vůči žákům a žákyním, protože toto chování může být kvůli zakořeněným genderovým stereotypům rozdílné. MŠMT se snaží působit proti genderově nevhodným projevům při výuce, a také se snaží vyhýbat genderově nevhodným textům při schvalování všech učebnic, kterým je udělována schvalovací doložka. Tato doložka potvrzuje, že učebnice je mj. genderově korektní. Pro posuzovatele učebnic byla vytvořena příručka o způsobu hodnocení z hlediska rovnosti žen a mužů a předcházení genderovým stereotypům.“

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Doufám, že nám pan náměstek Štech rozkryje, kdo je zde tím pravým expertem.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Tak jsem zavítal na stránky GEK, abych zjistil, jak se v Česku stanete expertem přes gender. Není to ani trochu jednoduché - na hlavní stránce se totiž píše: "Expertky a experti komory musejí projít náročným přijímacím procesem. Jejich odbornost je potvrzená zařazením do oficiální databáze Genderové expertní komory ČR, jediné svého druhu. Komora zprostředkovává analytickou, poradenskou a konzultační činnost našich expertek a expertů."
Na stránce členství pak stojí: Pro prokázání minimální úrovně expertízy je třeba a) absolvování oboru genderová studia v bakalářském nebo magisterském stupni a dva roky praxe v oboru, anebo b) alespoň tři roky praxe v oboru. Součástí životopisu musí být kontakty na minimálně dvě referenční osoby, z nichž alespoň jedna musí být stávající členkou nebo členem komory." Považte tu neskutečnou náročnost - na gender expertujícího potřebujete bakaláře a dva roky praxe, nebo dokonce celé tři roky praxe v oboru!!!! (pak zřejmě stačí i maturita nebo výuční list). To si z nás dělají nepokrytě pr.del????????

Josef Soukal řekl(a)...

"Bez metodického pokynu, jak s básní kriticky zacházet, není podle Šprincové pro čítanky vhodná."
Metodické příručky k čítankám by měli sestavovat ti, kteří rozumějí výuce a literatuře. Další doklad toho, jak by si někteří lidé chtěli osobovat práva na to, na co nemají kvalifikaci.

Okomentovat