18.1.17

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa startuje

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.

Základní informace a aktuality

  • Memorandum DigiKoalice, memorandum lze podepsat online ve formuláři.
  • Dne 26. ledna v 14:30 se uskuteční První setkání zástupců ICT firem, akademického a neziskového sektoru, vzdělávacích subjektů a dalších podporovatelů myšlenek České národní koalice pro digitální pracovní místa – pozvánka a přihláška.
  • Struktura pro formulaci závazku/aktivity člena DigiKoalice lze vyplnit v českém jazyce (viz šablona CZ) nebo i v angličtině pro komunikaci závazků se zahraničím (viz šablona EN)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR a ve spolupráci s členy koordinační skupiny (MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR, Czech ICT Alliance a digitální šampion ČR) bude zajišťovat organizaci setkávání a komunikaci s centrem Telecentre-Europe AISBL, které zajišťuje operativu všech národních koalic v EU.

V EU funguje již 13 národních koalic ICT firem, vzdělávacích institucí, neziskového a akademického sektoru. Zastřešují dialog zúčastněných stran o svých aktivitách v oblasti dopadu digitálních technologií na náš každodenní život, zejména ve světě práce a vzdělávání.

DigiKoalice v ČR má své Memorandum, pod které již v roce 2016 přidali své podpisy ministři a ministryně resortů MŠMT, MPSV, MPO. Za Úřad vlády ČR je podepsali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, koordinátor digitální agendy ČR a tajemník pro evropské záležitosti ČR. Za ICT sektor byla prvním signatářem Czech ICT Alliance, proexportní agentura českého CzechTrade pro IT sektor.

Každý, kdo má zájem o aktivity DigiKoalice, může připojit k Memorandu svůj podpis a veřejně prezentovat své aktivity a měřitelné závazky. Jak vypadají závazky některých aktérů národních koalic v zahraničí, je možné sledovat online.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v tomto roce stane kontaktním místem pro zájemce o aktivity České národní koalice pro digitální pracovní místa. Zastřeší dílčí aktivity a informační akce této platformy. DigiKoalici poskytne zkušenosti z předchozích debat o roli technologií ve světě práce a vzdělávání.

NÚV dlouhodobě zapracovává IT dovednosti do kurikulárních dokumentů pro základní a střední školy, připravuje systémy uznávání kvalifikací a propojení neformálního vzdělávání s trhem práce. Zabývá se využitelností portfolia EUROPASS pro deklaraci dovedností a zkušeností každého jednotlivce a dalšími vybranými aktivitami.

Žádné komentáře:

Okomentovat