15.1.17

Česká asociace orální historie vyhlašuje V. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie

Soutěž Česká asociace orální historie vypisuje ve třech kategoriích – pro základní školy, pro střední školy a pro vysoké školy. K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2015/2016 a 2016/2017.

Požadavky na přijetí práce do soutěže

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu používají metodu orální historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné.

Hodnocení

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže posoudí členové výkonného výboru COHA a minimálně dva nezávislí posuzovatelé – odborníci v daném oboru.

Kritéria hodnocení

Celkový přínos, odborné zpracování, použitá literatura, prameny, metodika zpracování, práce s materiálem pořízeným metodou orální historie, jeho analýza, schopnost interpretace rozhovoru a originalita.

Doporučení

Každá studentská práce má svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické podobě spolu s doporučením na mailovou adresu czechoralhistory@gmail.com nebo písemně na adresu Česká asociace orální historie o.s., Vlašská 9, 118 40 Praha 1.

Uzávěrka soutěže je 17. listopadu 2017!!!

Výsledky budou vyhlášeny na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR na Národní tř. 3, Praha 1. Termín bude upřesněn s dostatečným předstihem

Ocenění

Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění v soutěži a budou oceněny finanční odměnou. Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v soutěži žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu neudělovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat