30.1.17

Bořivoj Brdička: PISA 2018 a globální kompetence

Příspěvek se v souvislosti s nedávným Kulatým stolem SKAV a EDUin zabývá modifikací cílů mezinárodního šetření OECD PISA směrem ke kompetencím pro 21. století a naší připraveností na tyto změny reagovat.

Tak máme za sebou další kolo mezinárodního šetření PISA. Naše výsledky z roku 2015 nejsou důvodem k oslavám, vypadá to, že se dlouhodobě spíše zhoršujeme. Vzhledem k tomu, že se stále držíme v průměru zapojených zemí OECD, žádné vysloveně katastrofické zprávy se neobjevuji. Zaznívá dokonce chvála našich podhodnocených učitelů, že dokážou za podmínek, v nichž pracují, dovést žáky alespoň takto daleko.
Změny ve výsledcích českých žáků v gramotnostních oblastech od roku 2000 [1]


K potřebě téma PISA na další 3 roky ještě neopustit mě dovedl lednový Kulatý stůl SKAV, jehož záměrem bylo prodiskutovat, co dělat, chceme-li se v mezinárodních šetřeních zlepšovat. Nejsem si moc jist, zda se to povedlo. Jeho hlavní myšlenkou nakonec bylo nezabředávat do detailů a věnovat se významu těchto šetření spíše s nadhledem, což je jistě v pořádku.

Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS

Mnozí považují za největší přetrvávající potíž tragickou nechuť českých žáků ke škole a zvětšující se rozdíly mezi žáky, školami a regiony. To jsou nepochybně naše největší problémy, které je třeba řešit. Pořád se ale nemohu ubránit pocitu, že je třeba se bavit ještě o něčem jiném.

Na podzim 2014, tedy rok před realizací posledního šetření, jsem se pokusil pozornost naší učitelské veřejnosti nasměrovat na změny, které OECD v souvislosti s PISA uskutečňuje. Jedná se o posuny směřující k implementaci aktuálně potřebných kompetencí pro 21. století s důrazem na uplatnění absolventů na trhu práce. Ověřování schopnosti kooperativně řešit problémy se poprvé objevilo v roce 2012, 2015 pak byl zařazen dokonce modul totéž realizující v simulovaném online prostředí – viz Online spolupráce jako kompetence pro 21. století. Výsledky budou teprve letos publikovány.

Jedná se o trend, který bude v dalším běhu PISA 2018 ještě posílen. Zatím toho moc nevíme, ale to, co je známo, by asi mělo být důvodem k zamyšlení nad nasměrováním případné přípravy našich žáků. Existují dva dokumenty OECD, z nichž se lze něco dozvědět. První se zabývá modifikací hlavní testované oblasti – pro rok 2018 čtenářské gramotnosti. Cituji:

Rámec propojuje čtení v tradičním smyslu slova s novými formami, které se objevily v posledních dekádách a šíří se díky digitálním zařízením a digitálním textům.

Revize bere v úvahu možnosti nových technologií a nasazuje scénáře zahrnující tištěné i digitální texty tak, aby hodnocení bylo více autentické a odpovídalo tomu, jak se dnes na celém světě s textem pracuje.“ ([2] str. 8)


Druhý materiál OECD slibuje do PISA 2018 zavést ověření tzv. globální kompetence. Definuje ji takto:
Globální kompetence je schopnost kriticky analyzovat globální záležitosti a kulturní odlišnosti z různých perspektiv s cílem pochopit, jak tyto rozdíly ovlivňují vnímání, úsudek a hodnocení sebe i druhých, to vše při respektování lidské důstojnosti v rámci vhodných, otevřených a efektivních interakcí s lidmi s různým zázemím.“ ([3] str. 4)

Z veřejných zdrojů zatím nelze zjistit, jak konkrétně budou testy těchto kompetencí vypadat. Úkol byl zadán dvěma firmám se značnými zkušenostmi v oboru. Základní koncepci (rámec) připravuje Pearson, implementaci má na starost Educational Testing Service.

Ředitel Pearson John Fallon k věci řekl: „Naším hlavním úkolem bude modifikovat čtenáaacute;řskou gramotnost tak, aby vzala v úvahu, jak se dnešní mladí lidé učí pracovat v digitálním prostředí, včetně schopnosti rozeznávat věrohodné weby či online dokumenty.“ [4]

Šéf programu OECD PISA Andreas Schleicher na otázku, co má být testováno, odpověděl takto: „Je to hlavně cizí jazyk, ale nejenom ten. Též schopnost každého jedince zapojit se do činnosti v odlišných hodnotových systémech, schopnost dělat smysluplná rozhodnutí. (…) Umíte pracovat s nejistotou? Umíte pracovat s mnohoznačností?“ [4]

Vše podstatné říká též v následující pozvánce ke studiu amerického MOOC kurzu, který je určen učitelům a snaží se pomoci zlepšit výsledky tamních žáků:

How Do We Stack Up? Using OECD’S PISA to Drive Progress in U.S. Education


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat