20.1.17

Anna Putnová: Novela školského zákona přinese větší průměrnost škol

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Největší riziko spatřuji v tom, že tato předloha přinese větší průměrnost škol. Ředitelé, kteří se dostanou díky této novele do situace, kdy budou hradit výkony, se budou chovat zcela racionálně, a budou tedy dělat jen to, co mají zaplacené, takže výborné školy, nadstandardní školy zřejmě spadnou do průměru, protože takový je ten všední život. Když v roce 2000 vznikaly kraje a dostaly do vínku regionální školství, nikdo neuměl předvídat, jak se situace vyvine, a to jednoduché transparentní financování, tak jak bylo nastavené na hlavu, se zdálo být velmi slušným a dobrým řešením. Život ukázal, že si cestu našli samozřejmě jak kraje, tak jednotliví zřizovatelé. Tento experiment je třeba vyzkoušet. Nepochybně povede k dalším novelám a já bych si velmi přála, aby nevedl k tomu, že to bude začátek masivního rozvoje soukromého školství. To bych považovala za neúspěch této předlohy."


Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, za několik minut budeme schvalovat normu, která zásadně ovlivní podobu regionálního školství v České republice. Za prvé promění kompetence krajů z hlediska školské politiky a za další vytvoří novou formu a nové podoby financování regionálního školství.

Pozměňovací návrhy, které tady byly diskutovány, v řadě případů posouvají školský zákon. Chtěla bych upozornit na ty předlohy, které tady ještě nebyly diskutovány, a jsem velmi ráda, že se zlepšují podmínky pro financování a pro existenci českých škol bez hranic. Připouštím, že tato forma je pro české školy bez hranic vítanou změnou, i když moje novela byla mnohem vstřícnější a velkorysejší vůči těmto školám.

Budeme podporovat návrhy paní poslankyně Novákové, protože jsme přesvědčeni, a znovu tady chci zopakovat, škola není barák, kde se předávají neutrální indiferentní informace. Škola je instituce, kde se předávají kulturní vzorce a hodnotově se vytváří postoj dětí pro jejich budoucí život.

Pokud jde o pamlskovou vyhlášku, myslím, že byla chyba, že vůbec nějaká vznikla. My jsme dlouhodobě prosazovali zdravý životní styl dětí, nicméně zdravý životní styl měl znamenat osvětu, nikoli zákazy. V tomto směru vítám pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové.

Chtěla bych se ještě vyjádřit k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Semelové, protože se domnívám, že to je typická ukázka ideologického pozměňovacího návrhu, který dokazuje tím, že to dává do souvislosti s restitucemi.

A teď mi dovolte několik slov k novele obecně, protože to je poslední možnost, kdy máme příležitost se k tomu vyjádřit. Budu mluvit sama za sebe. Považuji za svou povinnost, abych jako opoziční poslankyně upozornila na některá rizika, která jsem zmiňovala v prvním i druhém čtení, ale domnívám se, že je třeba je zmínit znovu.

Tato novela bývá někdy spojována se zvýšením kvality výuky. Nevím, kde vznikla tato představa, protože konkrétně nepřináší nic, co by školy nemohly v tuto chvíli dělat, a domnívám se, že celá ta koncepce je postavena na velmi optimistickém vnímání a optimistickém modelu takového ideálního propojení této verze do praxe. Jakkoli jsem bytostnou optimistkou, myslím, že teprve praxe ukáže, jestli se nám podařilo skutečně připravit normu, která bude k užitku a která přinese i kýžené výsledky.

Největší riziko spatřuji v tom, že tato předloha přinese větší průměrnost škol. Ředitelé, kteří se dostanou díky této novele do situace, kdy budou hradit výkony, se budou chovat zcela racionálně, a budou tedy dělat jen to, co mají zaplacené, takže výborné školy, nadstandardní školy zřejmě spadnou do průměru, protože takový je ten všední život. Když v roce 2000 vznikaly kraje a dostaly do vínku regionální školství, nikdo neuměl předvídat, jak se situace vyvine, a to jednoduché transparentní financování, tak jak bylo nastavené na hlavu, se zdálo být velmi slušným a dobrým řešením. Život ukázal, že si cestu našli samozřejmě jak kraje, tak jednotliví zřizovatelé. Tento experiment je třeba vyzkoušet. Nepochybně povede k dalším novelám a já bych si velmi přála, aby nevedl k tomu, že to bude začátek masivního rozvoje soukromého školství. To bych považovala za neúspěch této předlohy.

Považovala jsem za povinnost v tom třetím, posledním, závěrečném čtení upozornit na své obavy. A znovu říkám, vstupujeme do experimentu s regionálním školstvím v České republice a praxe teprve ukáže, jak se mu bude dařit. Děkuji.1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ředitelé... se budou chovat zcela racionálně, a budou tedy dělat jen to, co mají zaplacené

No jo! Tak to by mohl být problém. Ještě, že mnozí učitelé budou i nadále pracovat za půl darma, a svoje zaměstnání budou pojímat jako poslání s tím, že kvalita vzdělávání a tím i nejsvětější zájem dítěte je nadevše.
Kdo by to do těch ředitelů býval řekl? Žeby kvalita vzdělávání byla pro ně doposud jen otázkou zištnosti?

Okomentovat