13.1.17

19. 1.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS?

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS? se koná ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 10 do 12 hodin v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
 • Proč by nás měly zajímat výsledky mezinárodních výzkumů?
 • Jak si máme interpretovat poslední výsledky PISA a TIMSS?
 • Co testy PISA a TIMSS ověřují? Jak se tyto testy v průběhu let vyvíjejí a jakou
 • mají výpovědní hodnotu?
 • Za jakých podmínek je reálné, aby měli čeští žáci lepší výsledky, a to nejen
 • v mezinárodních šetřeních?
 • Jak nám v tomto směru pomáhají výzkumy realizované v ČR?
 • Co by mělo nastat v oblasti vzdělávací politiky v návaznosti na výsledky mezinárodních šetření?
Pozvaní účastníci panelové diskuze:
 • Josef Basl, Česká školní inspekce, oddělení mezinárodních šetření
 • Darina Jirotková, H-mat; Pedagogická fakulta UK, Katedra matematiky a didaktiky matematiky
 • Hana Košťálová, Kritické myšlení; Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.
 • Daniel Münich, CERGE-EI; IDEA
 • Martin Rusek, Pedagogická fakulta UK, Katedra chemie a didaktiky chemie
 • Stanislav Štech, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Moderuje:
 • Bohumil Kartous, EDUin

2 komentáře:

Miloslav Novotný řekl(a)...

Kdopak se to zase ve zkomolené "wir formě" za mne vydává? Já nechci, aby se čeští žáci zlepšovali v rozličných mezinárodních šetřeních jako PISA, TIMSS a dalších primitivních tunelářských SS. Já chci, aby moji spoluobčané všeho stáří byli vzdělaní, což je požadavek s třeštěním PISA atdS mimoběžný.

Jaroslav Vávra řekl(a)...

Ten kulatý stůl je parodie na vzdělávání. Pohled na předsednický stůl a pohled do prázdného auditoria ... Napadá mě parafrázovat Švejka: Celou dobu stát na učitele kašlal, tak tu máš státe přes držku. A to mám na mysli dobu více jak 25 let!

Okomentovat